Vis studentum.no som: Mobil

Barnevern - bachelor

OsloMet – storbyuniversitetet

Om utdanningen

Barnevernspedagoger jobber med utsatte barn og unge og deres familier innenfor kommunalt, statlig og privat barnevern.

I arbeidet som barnevernspedagog må du ha kunnskap om hvilken støtte utsatte barn og unge trenger for å unngå å komme inn i negative spor og for å komme ut av uheldige livssituasjoner. Kunnskap fra ulike faglige perspektiv om hva som fremmer barn og unges oppvekst og utvikling, er viktig i arbeidet.

Mye av undervisningen er obligatorisk. Det gjelder aktivitetsfag, praksisperioder, kommunikasjonsseminar, verksted i fordypning, seminar om vold og seksuelle overgrep og prosjektundervisning. I programplanen for barnevern finner du detaljer om de enkelte emnene. Det kreves 80 prosent tilstedeværelse for ikke å miste eksamensretten i de enkelte emnene.

Studiet består derfor både av samfunnsfag, juss, psykologiske og pedagogiske emner, i tillegg til sosialpedagogisk teori og praksis.

Sosialpedagogikk inneholder obligatoriske aktivitetsfag i musikk, forming og drama. Valgfag som for eksempel musikk, klatring, foto og billedanalyse bidrar til å lære studentene å bruke kreative innfallsvinkler og ulike aktiviteter i arbeidet.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!