Master

Master i barnevern

Høgskolen i Innlandet, i Lillehammer
Varighet
2 år/ 4 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Varighet
2 år/ 4 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato

Master i barnevern

Studiet har en ambisjon om å videreutvikle studentenes profesjonelle kompetanse i barnevernsarbeid. Dette inkluderer hvordan vilkår i oppveksten og betingelser knyttet til omsorg har betydning for barnets utvikling og helse. Målet er å utdanne kompetente og reflekterte profesjonsutøvere som kan jobbe med å støtte barn og familier i utsatte livssituasjoner.

Det er et også et mål å videreutvikle barnevernspedagogers evne til analytisk tenkning og kritisk refleksjon over egen praksis. Studentene skal kunne vurdere sammenhenger mellom samfunnsmandat, politiske diskurser, gjeldende forskning og relevant rettspraksis. I studieløpet er det en ambisjon om å videreutvikle studentenes kunnskap og refleksjoner over barnevernfaglig arbeid, forebygging, forvalting og tenkning i beslutningsprosesser.

Mastergraden ser nærmere på utsatte barn og unges relasjoner og samhandling med hverandre og i familien. Disse fokusområdene vil bli tematisert i lys av dagens komplekse sosiale virkelighet, preget av blant annet migrasjon og pluralitet.

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, seminar/gruppearbeid, skriftlige og muntlige presentasjoner og litteraturstudier. Den er organisert med fysiske samlinger på høgskolen, vanligvis med 3-4 samlinger på 2-3 dager for 15 studiepoengs emner.

Mastergraden er normert til fire år på deltid, men kan også tas som et heltidsstudium over to år. Heltidsstudenter tar to emner pr semester, mens deltidsstudenter tar ett.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Nettbasert med samlinger
  • Lillehammer
Høgskolen i Innlandet
Hamarveien 112
2411 Elverum

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.  Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Innlandet

Highlights