Kortere studier

Karriereveiledning

Høgskolen i Innlandet, i Lillehammer
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Karriereveiledning

Videreutdanning i karriereveiledning retter oppmerksomheten mot behovet for helhetlige karriereveiledningstilbud i et livslangt perspektiv.

Nasjonalt er det et mål å øke tilgangen til tjenestene, styrke kvaliteten i karriereveiledningen og bidra til likeverdige tilbud for unge og voksne i alle livsfaser. Studiet er et tiltak for å styrke og profesjonalisere karriereveiledningen som tilbys på tvers av sektorer, og tar utgangspunkt i tre hovedtemaer:

  • Teoretiske perspektiver på karriere, karrierevalg og karriereveiledning
  • Prosesser og arbeidsmåter i karriereveiledning
  • Karriereveiledning i et organisasjons- og nettverksperspektiv

Videreutdanningen er erfaringsbasert og knyttes både til grunnlagsforståelse og utøvelse av karriereveiledningsfaget. Det innebærer at læreprosessen tar utgangspunkt i å knytte sammen den praktiske og teoretiske delen av fagfeltet for å lære utforming, gjennomføring og utvikling av fagfeltet.

Gjennom læreprosessene videreutvikler studentene sin forståelse av karriereveiledning ved å tilegne seg begreper, teorier og modeller fra samfunnsvitenskapelige disipliner generelt, og karriereveiledningsfeltet spesielt, samt profesjonell yrkeskunnskap. Utdanningen utfordrer studentene til å knytte sammen praktisk erfaring med teoretiske perspektiver, og på den måten videreutvikle sin personlige kompetanse.

God karriereveiledning har betydning for både individet og samfunnet, og kan bidra til å styrke næringsliv og lokalsamfunn ved å fremme rekruttering og bosetting. I tillegg til å drive karriereveiledning i skole og utdanningssektoren, kan karriereveiledning være særlig nyttig for voksne i omstilling, sykmeldte med behov for omstilling i arbeidslivet, unge voksne uten fullført videregående opplæring og minoritetsspråklige.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Lillehammer
Høgskolen i Innlandet
Hamarveien 112
2411 Elverum

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.  Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Innlandet

Highlights