Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Heltid
2 år
Fagskole
Oppstart: Kontakt Tromsø Maritime Skole - Tromsø
Søknadsfrist: 15. april
0 NOK
Ja

Dekksoffisersutdanning

Dekksoffiserutdanning - Tromsø Maritime Skole

Dekksoffiserutdanning ved Tromsø Maritime Skole

Fordypning dekksoffiser ved Tromsø Maritime Skole er en 2-årig fagskoleutdanning. Studiet gir teoretiske kvalifikasjoner til å løse dekksoffisersertifikat på operativt og ledelsesnivå. Utdanningen er godkjent av NOKUT, og gir dermed rett til lån og stipend fra Lånekassen.

Dekksoffiserutdanningens hensikt er å utdanne dekksoffiserer med moral, holdninger, kompetanse og yrkesetikk som kjennetegn på den kvalitet som kreves for å møte morgendagens utfordringer.

Hvilken kompetanse gir fordypningen dekksoffiser?

Fagskoleutdanningen tilfredsstiller både STCW A-II/1 (og B-II/1) og STCW A-II/2 (og B-II/2) og vil sammen med nødvendig fartstid gi grunnlag for kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 4, 3, 2 og 1.

Dekksoffiser klasse 4
Kompetansesertifikatet for dekksoffiser klasse 4 (første studieår) gir rett til å tjenestegjøre som ansvarshavende vaktoffiser uansett skipsstørrelse og fartsområde og som overstyrmann på skip med bruttotonnasje under 500 i Nord- og Østersjøfart. Innehaver av kompetansesertifikat klasse 4 som er fylt 20 år, og i tillegg har minst 12 måneders fartstid som ansvarshavende vaktoffiser, kan tjenestegjøre som skipsfører på skip med bruttotonnasje
under 500 i Nord- og Østersjøfart.

Dekksoffiser klasse 3
Kompetansesertifikatet for dekksoffiser klasse 3 (andre studieår) gir rett til å tjenestegjøre som ansvarshavende vaktoffiser på skip uavhengig av bruttotonnasje og fartsområde og som overstyrmann på skip med bruttotonnasje opptil 3000 i ubegrenset fartsområde. Innehaver av kompetansesertifikat klasse 3 som er fylt 20 år, og i tillegg har minst 12 måneders fartstid som ansvarshavende vaktoffiser, kan tjenestegjøre som skipsfører på skip med bruttotonnasje under 500 i Nord- og Østersjøfart. Innehaver av kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 3 som er fylt 20 år, og har minst 36 måneders fartstid som ansvarshavende vaktoffiser på sjøgående skip med bruttotonnasje 500 eller mer, kan tjenestegjøre som skipsfører på skip med bruttotonnasje opp til 3000. Denne fartstiden reduseres til 24 måneder dersom minst 12 måneder opptjenes som overstyrmann på skip med bruttotonnasje 500 eller mer.

Dekksoffiser klasse 2
Kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 2 (andre studieår) gir rett til å tjenestegjøre som ansvarshavende vaktoffiser og overstyrmann på skip uavhengig av bruttotonnasje og fartsområde og som skipsfører på skip med bruttotonnasje opp til 500 i Nord- og Østersjøfart. Innehaver av kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 2 som har minst 36 måneders fartstid som ansvarshavende vaktoffiser på sjøgående skip med bruttotonnasje 500 eller mer, kan tjenestegjøre som skipsfører på skip med bruttotonnasje opp til 3000. Denne fartstiden reduseres til 24 måneder dersom minst 12 måneder opptjenes som overstyrmann på skip med bruttotonnasje 500 eller mer.

Dekksoffiser klasse 1
Kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 1 (andre studieår) gir i tillegg rett til å tjenestegjøre som ansvarshavende vaktoffiser, overstyrmann og skipsfører på skip uavhengig av bruttotonnasje og fartsområde. Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 1 gir enerett til tittelen sjøkaptein.

Internasjonale og nasjonale krav

Utdanningen skal sikre internasjonale og nasjonale krav til kompetanse ved at:

  • Opplæringen skal legge grunnlag for en atferd som gjør at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt
  • Opplæringen skal gi studentene forståelse for samspillet mellom teknikk, miljø og samfunn
  • Opplæringen skal også bidra til å utvikle samarbeid, kommunikasjon, og evnen til å løse problemer

Opplæringen gis på to nivå, operativt nivå og ledelsesnivå. Det er krav om bestått operativt nivå for å kunne melde seg opp til sluttvurdering på ledelsesnivå.

Dekksoffiserutdanning - Tromsø Maritime Skole

Opptakskrav/Søknad

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:
  1. fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev
  2. minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger
  3. søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Spesielle opptakskrav (maritime fag)

For å kunne få utstedt vitnemål/sertifikater etter endt utdanning må du kunne dokumentere bestått IMO80, som igjen forutsetter at at du har bestått IMO60. Dersom du ikke har bestått IMO60 før skolestart må du selv sørge for å få tatt dette i løpet av studietiden, dette må du selv bekoste.
 

Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole. Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Dekksoffisersutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen i Troms avd. Tromsø, Maritime fag

Tromsø Maritime Skole

Tromsø Maritime Skole

Tromsø Maritime Skole ligger på Rambergan, med god utsikt over Tromsø by og skipstrafikken i Tromsøysundet. Den vakre Tromsdalstinden ligger midt imot og setter en stadig skiftende ramme for utsynet. 

Tromsø Maritime Skole er i dag en av Norges største utdannere til maritim næring både i antall elever/studenter og i bredden. De siste årene har Tromsø Maritime Skole utvidet tilbudet med transportfag, reiseliv og servicefag. Dette er med på å skape en større helhet i kompetansen knyttet til de opprinnelige maritime fagene.

En skole midt i samfunnet

Tromsø Maritime Skole har som mål å være en fremtidsrettet nordområdeskole  en skole midt i samfunnet. Det innebærer at de som går ut av Tromsø maritime skole skal ha tilegnet seg en spesiell kompetanse på nordområdene med de utfordringer og muligheter dette gir for den enkelte sitt yrkesvalg, samt for den enkelte som innbygger i nord.

Skolen har nærmere 500 elever/studenter fordelt på videregående- og fagskoletilbudet. På de ulike kursene skolen tilbyr på Havarisenteret, er det årlig ca 1500 deltakere. Tromsø Maritime Skole har ca 100 ansatte som sørger for at alle får et godt opplæringstilbud.

Maritim fagskoleutdanning

I over 150 år har norsk skipsfart vært i verdenstoppen. Fortsatt er Norge, i utkanten av Europa, for stormakt å regne på verdenshavene. Norges bidrag dekker alt fra store skip som krysser de syv hav til offshorevirksomhet, kysttransport og lokaltransport av gods og passasjerer.

Norsk innenriks- og utenriksfart har fortsatt et stort behov for kompetente norske skipsoffiserer til å betjene sine skip, enten det er på dekk som styrmann/kaptein, eller i maskinen som maskinist/chief.

Ved Tromsø Maritime Skole kan du ta følgende fagskoleutdanninger:

Fagskolen er godkjent av NOKUT, og er en sertifikatgivende utdanning  for nautisk og skipsteknisk linje.

Tromsø Maritime Skole

Vis alle utdanninger fra Fagskolen i Troms avd. Tromsø, Maritime fag

Kontaktinformasjon til Fagskolen i Troms avd. Tromsø, Maritime fag

Fagskolen i Troms avd. Tromsø, Maritime fag

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Dekksoffisersutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!