Vis studentum.no som: Mobil

Dekksoffisersutdanning

Fagskolen i Troms
Sammendrag
Heltid
Tromsø
2 år/ 120 stp.
Fagskole
Oppstart: Kontakt Fagskolen i Troms - Tromsø
Søknadsfrist: 15. april
1 500 NOK Momsfritt
Ja

Dekksoffisersutdanning

Dekksoffiserutdanning - Tromsø Maritime Skole

Dekksoffiserutdanning ved Fagskolen i Troms

Fordypning dekksoffiser ved Fagskolen i Troms er en 2-årig fagskoleutdanning. Studiet gir teoretiske kvalifikasjoner til å løse dekksoffisersertifikat på operativt og ledelsesnivå. Utdanningen er godkjent av NOKUT, og gir dermed rett til lån og stipend fra Lånekassen.

Dekksoffiserutdanningens hensikt er å utdanne dekksoffiserer med moral, holdninger, kompetanse og yrkesetikk som kjennetegn på den kvalitet som kreves for å møte morgendagens utfordringer.

Hvilken kompetanse gir fordypningen dekksoffiser?

Fagskoleutdanningen tilfredsstiller både STCW A-II/1 (og B-II/1) og STCW A-II/2 (og B-II/2) og vil sammen med nødvendig fartstid gi grunnlag for kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 4, 3, 2 og 1.

Dekksoffiser klasse 4
Kompetansesertifikatet for dekksoffiser klasse 4 (første studieår) gir rett til å tjenestegjøre som ansvarshavende vaktoffiser uansett skipsstørrelse og fartsområde og som overstyrmann på skip med bruttotonnasje under 500 i Nord- og Østersjøfart. Innehaver av kompetansesertifikat klasse 4 som er fylt 20 år, og i tillegg har minst 12 måneders fartstid som ansvarshavende vaktoffiser, kan tjenestegjøre som skipsfører på skip med bruttotonnasje
under 500 i Nord- og Østersjøfart.

Dekksoffiser klasse 3
Kompetansesertifikatet for dekksoffiser klasse 3 (andre studieår) gir rett til å tjenestegjøre som ansvarshavende vaktoffiser på skip uavhengig av bruttotonnasje og fartsområde og som overstyrmann på skip med bruttotonnasje opptil 3000 i ubegrenset fartsområde. Innehaver av kompetansesertifikat klasse 3 som er fylt 20 år, og i tillegg har minst 12 måneders fartstid som ansvarshavende vaktoffiser, kan tjenestegjøre som skipsfører på skip med bruttotonnasje under 500 i Nord- og Østersjøfart. Innehaver av kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 3 som er fylt 20 år, og har minst 36 måneders fartstid som ansvarshavende vaktoffiser på sjøgående skip med bruttotonnasje 500 eller mer, kan tjenestegjøre som skipsfører på skip med bruttotonnasje opp til 3000. Denne fartstiden reduseres til 24 måneder dersom minst 12 måneder opptjenes som overstyrmann på skip med bruttotonnasje 500 eller mer.

Dekksoffiser klasse 2
Kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 2 (andre studieår) gir rett til å tjenestegjøre som ansvarshavende vaktoffiser og overstyrmann på skip uavhengig av bruttotonnasje og fartsområde og som skipsfører på skip med bruttotonnasje opp til 500 i Nord- og Østersjøfart. Innehaver av kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 2 som har minst 36 måneders fartstid som ansvarshavende vaktoffiser på sjøgående skip med bruttotonnasje 500 eller mer, kan tjenestegjøre som skipsfører på skip med bruttotonnasje opp til 3000. Denne fartstiden reduseres til 24 måneder dersom minst 12 måneder opptjenes som overstyrmann på skip med bruttotonnasje 500 eller mer.

Dekksoffiser klasse 1
Kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 1 (andre studieår) gir i tillegg rett til å tjenestegjøre som ansvarshavende vaktoffiser, overstyrmann og skipsfører på skip uavhengig av bruttotonnasje og fartsområde. Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 1 gir enerett til tittelen sjøkaptein.

Internasjonale og nasjonale krav

Utdanningen skal sikre internasjonale og nasjonale krav til kompetanse ved at:

 • Opplæringen skal legge grunnlag for en atferd som gjør at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt
 • Opplæringen skal gi studentene forståelse for samspillet mellom teknikk, miljø og samfunn
 • Opplæringen skal også bidra til å utvikle samarbeid, kommunikasjon, og evnen til å løse problemer

Opplæringen gis på to nivå, operativt nivå og ledelsesnivå. Det er krav om bestått operativt nivå for å kunne melde seg opp til sluttvurdering på ledelsesnivå.

Dekksoffiserutdanning - Tromsø Maritime Skole

For kontakt eller mer informasjon om Dekksoffisersutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:
 1. fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev
 2. minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger
 3. søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Spesielle opptakskrav (maritime fag)

For å kunne få utstedt vitnemål/sertifikater etter endt utdanning må du kunne dokumentere bestått IMO80, som igjen forutsetter at at du har bestått IMO60. Dersom du ikke har bestått IMO60 før skolestart må du selv sørge for å få tatt dette i løpet av studietiden, dette må du selv bekoste.
 

Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole. Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning

Kostnader

750,- kr i studentavgift hvert semester

Studenten må også ha PC og bøker iht. boklisten

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Dekksoffisersutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen i Troms

Fagskolen i Troms

Fagskolen i Troms – for deg som vil videre i livet!

Vil du utdanne deg innen tekniske fag eller helsefag? Eller er du kanskje i jobb og ønsker mer kompetanse? Ta en yrkesrettet fagskoleutdanning på Fagskolen i Troms!

Fagskolen i Troms er en administrativ overbygning for fagskolene i Tromsø, Harstad og Nord-Troms. Her tilbys et bredt utvalg av fagskoleutdanninger innen alt fra maritime fag, matteknikk, bygg og elkraft til psykisk helsearbeid, kreftomsorg og helse, aldring og aktiv helse. Flere av utdanningene tilbys som nettstudium med samlinger, og kan derfor enkelt kombineres med jobb og familieliv. Det er heller ikke noe problem å bo i andre deler av landet.

Fagskolen er delt inn i følgende avdelinger:

 • Verkstedtekniske fag
 • Prosess- og næringsmiddelfag
 • Helse- og oppvekstfag
 • Bygg- og anleggsfag
 • Elektro, elektronikk og datafag
 • Maritime og marine fag

Næringslivet vil ha fagskoleutdannede!

Alle avdelingene ved Fagskolen i Troms har et nært samarbeid med næringslivet, noe som vil gi deg et godt grunnlag for videre yrkeskarriere. Du får prøve deg på ulike prosjekter og praksisarbeid innen den bransjen som er relevant for deg, og knytter mange verdifulle kontakter i løpet av studietiden.

Etterspørselen etter personer med fagskoleutdanning er dessuten stor, og du vil derfor ha mange og interessante jobbmuligheter etter endt utdanning.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen i Troms

Kontaktinformasjon til Fagskolen i Troms

Fagskolen i Troms

Strandvegen 13
9007 Tromsø


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Dekksoffisersutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!