Vis studentum.no som: Mobil

Master i barnekultur og kunstpedagogikk

Dronning Mauds Minne Høgskolen
Sammendrag
Heltid
2 år, samlingsbasert (kan tas over lengre tid)
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Trondheim
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Master i barnekultur og kunstpedagogikk

Vil du bli en pådriver for kunst- og kulturfag i barnehagen? Vil du arbeide som lærer i musikk eller kunst og håndverk i grunnskole? Eller som pedagog i kulturskolen, på museer eller teaterscener? Da kan dette være studiet for deg!

Denne mastergraden tilbyr fordypning innen et selvvalgt kunstfag som musikk, drama, kunst og håndverk eller norsk (litteratur for barn), eller en kombinasjon av disse (kunst, kultur og kreativitet).

Studiets oppbygning

6 emner fordelt på 3 hovedområder:

1. Vitenskapsteoretisk og forskningsmetodisk område
- Vitenskapsteori og forskningsmetode (15 sp.)
- Akademisk skriving og sjangerforståelse (10 stp.)

2. Estetisk og skapende område
- Kunstfaglig skapende fordypning (15 stp.)
- Barnekulturelt kunstpedagogisk prosjekt (15 stp.)

3. Pedagogisk og didaktisk område
- Barnekulturelt kunstpedagogisk prosjekt med verkstedarbeid og produksjon (20 stp.)

Til sammen vil dette danne grunnlaget for Masteroppgave (45 stp.)

Opptakskrav/Søknad

Du må ha barnehagelærerutdanning med en kunst- og kulturrelatert fordypning.

Eller du må ha en treårig bachelor som pedagog (grunnskolelærer, barnevernspedagog, spesialpedagog, Steiner-pedagog) inkludert 60 sp. i det selvvalgte kunstfaget.

Eller du kan ha en bachelor i musikk, kunst og håndverk eller drama / norsk litteratur inkludert 60 sp. praktisk- pedagogisk kompetanse (faglærer).

Alle som tas opp må ha en gjennomsnittskarakter på C eller bedre innen de obligatoriske 60 sp. i ett eller flere kunstfag. 

Mastergradsstudiene og enkeltemnene innenfor disse studiene har C-krav. Det vil si at det vektede gjennomsnittet av opptaksgrunnlaget ditt (vanligvis bachelorgrad) må være 2,5 eller høyere.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Dronning Mauds Minne Høgskolen

Dronning Mauds Minne Høgskole 

Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) ble grunnlagt i 1947, og er den eneste høgskolen i landet som har utdanning av barnehagelærere som hovedoppgave. Ved DMMH finner du ca. 1400 studenter og 150 ansatte. 

DMMH arbeider aktivt for å ivareta barns behov og rettigheter, samt å synliggjøre barns perspektiver i samfunnet. Studentperspektivet står høyt i høgskolehverdagen. Høgskolen har som mål å utdanne kompetente og reflekterte barnehagelærere og ledere som skal møte barna med respekt og veilede dem i dannelsesprosessen.

Engasjement, dialog og mangfold er stikkord som kjennetegner høgskolen Dronning Mauds Minne.

Praktisk og teoretisk undervisning

Høgskolen legger stor vekt på å kombinere teori og praksis, og ønsker å bidra til både faglig og personlig utvikling, gjennom et godt sosialt miljø og en tett oppfølging av studentene. I tillegg til teoretisk og praktisk undervisning, driver høgskolen en utstrakt forsknings- og utviklingsvirksomhet knyttet til barnehagefeltet, blant annet gjennom høgskolens egenoppdragsenhet.

DMMH driver også et aktivt internasjonalt arbeid både ved utveksling av studenter og lærere, nettverkssamarbeid, FoU-samarbeid og utdanningssamarbeid.

Vis alle utdanninger fra Dronning Mauds Minne Høgskolen

Kontaktinformasjon til Dronning Mauds Minne Høgskolen

Dronning Mauds Minne Høgskolen

Thoning Owesensgt. 18
7044 Trondheim

Tlf: 73 80 52 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!