Vis studentum.no som: Mobil

Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk

Dronning Mauds Minne Høgskolen
Sammendrag
Heltid
3 år
Bachelor
Oppstart: Høst - Trondheim
Søknadsfrist: 15. april (1. mars på bakgrunn av realkompetanse)
Ja

Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk

Dronning Mauds Minne Høgskole tilbyr barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk. Studiet gir en utvidet kompetanse innenfor kunstfagene drama, musikk og forming, og disse fagenes plass i barnehagens virksomhet.

Utdanningen bygger på en kombinasjon av teoretisk og praktisk arbeid, som skal gi studentene et godt grunnlag for pedagogisk og kunstfaglig arbeid med barn. Innholdet i studiet er tverrfaglig, med et grunnleggende kunstpedagogisk perspektiv. Det legges vekt på lekens verdi og det å kunne uttrykke seg gjennom de kunstneriske språkene.

Studieprogrammet er organisert ved at 6 tverrfaglige kunnskapsområder er fordelt på tre studieår:

  • Barns utvikling, lek og læring
  • Natur, helse og bevegelse
  • Samfunn, religion, livssyn og etikk
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Språk, tekst og matematikk
  • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Dronning Mauds Minne Høgskolen

Dronning Mauds Minne Høgskole 

Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) ble grunnlagt i 1947, og er den eneste høgskolen i landet som har utdanning av barnehagelærere som hovedoppgave. Ved DMMH finner du ca. 1400 studenter og 150 ansatte. 

DMMH arbeider aktivt for å ivareta barns behov og rettigheter, samt å synliggjøre barns perspektiver i samfunnet. Studentperspektivet står høyt i høgskolehverdagen. Høgskolen har som mål å utdanne kompetente og reflekterte barnehagelærere og ledere som skal møte barna med respekt og veilede dem i dannelsesprosessen.

Engasjement, dialog og mangfold er stikkord som kjennetegner høgskolen Dronning Mauds Minne.

Praktisk og teoretisk undervisning

Høgskolen legger stor vekt på å kombinere teori og praksis, og ønsker å bidra til både faglig og personlig utvikling, gjennom et godt sosialt miljø og en tett oppfølging av studentene. I tillegg til teoretisk og praktisk undervisning, driver høgskolen en utstrakt forsknings- og utviklingsvirksomhet knyttet til barnehagefeltet, blant annet gjennom høgskolens egenoppdragsenhet.

DMMH driver også et aktivt internasjonalt arbeid både ved utveksling av studenter og lærere, nettverkssamarbeid, FoU-samarbeid og utdanningssamarbeid.

Vis alle utdanninger fra Dronning Mauds Minne Høgskolen

Kontaktinformasjon til Dronning Mauds Minne Høgskolen

Dronning Mauds Minne Høgskolen

Thoning Owesensgt. 18
7044 Trondheim

Tlf: 73 80 52 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!