23 mai 2023

Trym Eriksen; Manager, Audit, KPMG Stavanger

Hvordan vil du beskrive ditt arbeid og dine arbeidsoppgaver?

Mitt arbeid og mine hovedoppgaver er veldig variert. Kundeporteføljen min består av store internasjonale kunder i tillegg til mindre eierstyrte virksomheter. På de største kundene er jeg en del av et større team på 10-15 personer hvor vi gjerne har med oss både konsulenter og advokater, mens vi på de minste kundene gjerne bare er tre personer på teamet. Her er det ofte ulike problemstillinger som dukker opp, og jeg lærer stort sett noe nytt hver eneste dag jeg er på jobb. Som manager skal jeg bidra med kompetanse og erfaring til teamet slik at mine teammedlemmer kan levere en revisjon som er av høy kvalitet.  

På den andre siden har jeg også en administrativ rolle internt, hvor jeg har ansvaret for rekruttering i Stavanger i tillegg til at jeg er Performance Manager for en gruppe ansatte. Her får jeg blant annet lede intervjurunder, planlegge studentarrangementer og følge opp karriereplanene til medarbeiderne i gruppen min.  

 

Se utdanninger i finans her

 

Hva er det mest spennende og utfordrende ved jobben din?

Det mest spennende med jobben, og mest utfordrende, er den kontinuerlige endringen. Både norske og internasjonale selskaper støter stadig på nye problemstillinger, hvor vår kompetanse som revisor er ønsket. Det kan være endringer i regulatoriske forhold, bransjespesifikke utfordringer eller organisatoriske endringer. I tillegg stilles det også stadig strengere krav til oss som revisor og hvordan vi utfører og dokumenterer jobben vi gjør. Endringene gjør både at man får utfordret komfortsonen i form av at man ikke alltid vet svaret, samtidig som man får kjenne på den gode følelsen av å løse komplekse problemstillinger sammen med gode kolleger.   

Som revisor jobber vi blant annet med å sikre at selskapets årsregnskap er uten vesentlige feil slik at banker og aksjonærer kan ha tillit til dette i sine beslutninger. Men, vi er også en viktig støttespiller for våre kunder gjennom løpende rådgivning og bidrar i så måte til at både CFO’er og økonomisjefer får en litt enklere hverdag.  

Hvordan bruker du utdanningen din i din stilling?

Utdanningen min har vært en grunnmur som jeg har fortsatt å bygge på etter at jeg begynte i KPMG. En mastergrad i finans fra NHH har gitt meg analytiske ferdigheter som kommer godt med innenfor revisjon, samtidig som jeg opplever at det bidrar til en allsidighet i forhold til det mangfoldet av arbeidsoppgaver som jeg tar fatt på i løpet av en dag. Men aller viktigst, opplever jeg at utdanningen min har gitt meg evnen til å enklere tilegne meg ny kunnskap.

Hva er de tre viktigste tingene for deg i din jobb?

  • Personlig utvikling, både faglig og sosialt. Jeg liker godt å utfordre komfortsonen, samtidig som jeg har en underliggende karriereplan.
  • Variasjon. Jeg har en variert arbeidshverdag med et bredt spekter av revisjonskunder, i tillegg til at jeg har personalansvar og får jobbe med rekruttering.
  • At jeg gleder meg til å gå på jobb, hver dag! 

På hvilke måter er KPMG en attraktiv arbeidsplass for deg å jobbe?

Det som gjør KPMG til en attraktiv arbeidsplass for meg å jobbe er definitivt folkene og fleksibiliteten. Vi er alle forskjellige, samtidig som vi har et felles verdigrunnlag. Det bidrar til å skape et fellesskap som byr på mangfold, samtidig som det oppleves inkluderende og engasjerende. KPMG er et internasjonalt, tverrfaglig, kompetansehus med et bredt spekter av kunder og fagområder. Med et omfattende fagmiljø, både nasjonalt og internasjonalt, er man aldri alene når de vanskelige problemstillingene skal løses.

I tillegg til folkene og arbeidsmiljøet setter jeg fleksibiliteten som KPMG gir meg svært høyt. Som pappa til to små er det fint å ha en jobb som er fleksibel og som bidrar hverdagskabalen går opp litt enklere.

Møt andre medarbeidere fra KPMG

 

Sist oppdatert: 23 mai 2023

Du kan kanskje også være interessert i:

Sist oppdatert: 06.03.2023

Helene Hansen; Assistant Manager - Revisjon, Grant Thornton

Jeg syns revisjon er utrolig spennende og givende å jobbe med. Vi gjør en viktig jobb for samfunnet og for å kvalitetssikre grunnlag som brukes til bl. a investeringsbeslutninger og verdsettelser. Mine hovedoppgaver er å sikre at revisjonene vi gjør er godt dokumentert både ihht. kravene i loven og ihht. Grant Thorntons interne metodikk og krav. Videre jobber jeg mye med kunderelasjoner og å bygge ...
Les mer
Sist oppdatert: 06.03.2023

Sindre Lassen Schjevik, konsulent, Corporate Communications

Møt Sindre Lassen Schjevik i Corporate Communications og les hva han sier om sine arbeidsoppgaver, hvordan han bruker sin utdannelse og hvorfor han brenner for sin jobb.

Les mer
Sist oppdatert: 22.05.2023

Sarah Sørensen Moh; Associcate i Forensic Services, Advisory, KPMG Oslo

Møt Sarah Sørensen Moh i KPMG og les hva hun sier om sine arbeidsoppgaver, hvordan hun bruker sin utdannelse og hvorfor hun brenner for sin jobb.

Les mer