22 mai 2023

Sarah Sørensen Moh; Associcate i Forensic Services, Advisory, KPMG Oslo

Hvordan vil du beskrive ditt arbeid og dine arbeidsoppgaver?

Jeg jobber som konsulent innen økonomisk kriminalitet, og mer spesifikt med forebygging og avdekking av hvitvasking og terrorfinansiering. Som konsulent jobber man prosjektbasert, og det er derfor mulig å få prøve seg på mange forskjellige arbeidsoppgaver.

For tiden er jeg på et prosjekt hos en bank, der jeg jobber med transaksjonsmonitorering. Kort fortalt går dette ut på at jeg undersøker mistenkelige transaksjoner for å avdekke potensiell økonomisk kriminalitet. Jeg fikk også være med på et granskningsprosjekt i Kongo kort tid etter oppstart, noe som var veldig spennende og lærerikt. Teamet mitt jobber hovedsakelig rettet mot bank og finans, men vi har flere team i avdelingen som blant annet jobber med å forebygge, avdekke og granske arbeidslivskriminalitet, korrupsjon og brudd på menneskerettigheter i både offentlig og privat sektor.  

 

Se økonomiutdanninger her

 

Hva er det mest spennende og utfordrende ved jobben din?

Det mest spennende med jobben er at man får mulighet til å jobbe tett på mange forskjellige kunder, noe som gjør at arbeidshverdagen blir veldig variert. Min avdeling er satt sammen av mennesker med ulik bakgrunn og utdanning, som for eksempel politi, jurist, revisjon og samfunnsøkonomi. Jeg synes det er veldig verdifullt å ha så mange kollegaer med en annen faglig bakgrunn enn meg selv.

Det mest utfordrende med jobben er at man ofte må sette seg inn i nye fagområder, basert på hvilket prosjekt man jobber på og det positive med dette er at man får en veldig bratt læringskurve.

Hvordan bruker du utdanningen din i din stilling?

Jeg har en mastergrad fra NHH, med en spesialisering i økonomisk styring. Jeg opplever at utdanningen min har gjort meg i stand til å angripe de problemstillingene jeg møter i jobben på en god måte. Ettersom jeg for tiden jobber for en bank er det fint å ha en bakgrunn fra økonomistudier, da god tallforståelse er en fordel.

Hva er de tre viktigste tingene for deg i din jobb?

  • Faglig utvikling og karrieremuligheter. Det er viktig for meg å jobbe et sted der jeg kan bli utfordret, og der det finnes gode muligheter for karriereutvikling på sikt. 
  • At jobben er meningsfull. For meg har det vært viktig å bruke utdanningen min til noe som er meningsfullt og samfunnsnyttig. 
  • At arbeidsmiljøet er godt og at det er lav terskel for å stille spørsmål 

På hvilke måter er KPMG en attraktiv arbeidsplass for deg å jobbe?

KPMG er en attraktiv arbeidsplass for meg på grunn av alle mulighetene man får av å jobbe her. Selv har jeg vært innom både revisjon og konsulentlivet siden jeg begynte i 2021. Siden KPMG driver innenfor så mange ulike områder, er det enormt mye kompetanse i selskapet, og gode muligheter for tverrfaglig samarbeid. Dessuten er KPMG veldig flinke til å ta imot nyansatte, noe som gjorde at jeg fikk en veldig fin start på arbeidslivet. 

Møt andre medarbeidere fra KPMG

 

Sist oppdatert: 22 mai 2023

Du kan kanskje også være interessert i:

Sist oppdatert: 03.03.2023

Møt twoday IT Minds

Les om twoday IT Minds og hva de ansatte sier om sine arbeidsoppgaver, hvordan de bruker sin utdannelse og hvorfor de brenner for sin jobb.

Les mer
Sist oppdatert: 06.03.2023

Andreas Smeby Vassjø, Senior, Deloitte

Møt Andreas Smeby Vassjø i Deloitte og les hva han sier om sine arbeidsoppgaver, hvordan han bruker sin utdannelse og hvorfor han brenner for sin jobb.

Les mer
Sist oppdatert: 06.03.2023

Beate Andal, Associate, RSM Norge, Trondheim

Møt Beate Andal i RSM Norge og les hva hun sier om sine arbeidsoppgaver, hvordan hun bruker sin utdannelse og hvorfor hun brenner for sin jobb.

Les mer