Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Lønn og fremtidsutsikter for Jordbrukssjef

Jordbrukssjefen har det jordbruksfaglige ansvaret i en kommune.

En jordbrukssjef gir råd og veiledning i spørsmål knyttet til jordbruk, bidrar til jordbruksrettet næringsutvikling i kommunen, behandler saker etter eiendomslovgivningen for landbruket og er den jordbruksfaglige representanten for kommunen i saker etter plan- og bygningsloven.

Vanlige arbeidsoppgaver for jordbrukssjefen:

 • administrere konsesjoner
Les mer om Jordbrukssjef

Som jordbrukssjef må du ha evnen til å ta beslutninger. Du må være ansvarsbevisst, ha gode samarbeidsevner og kunne arbeide systematisk.

Ansettelse som jordbrukssjef krever gjerne høyere utdanning innen et relevant fagfelt. Det er ingen formelle krav til hva en jordbrukssjef skal være utdannet innenfor, men fagområder som jordbruksfag, naturressurser eller miljørelaterte fag er vanlige.

* Kilde: utdanning.no
Gjennomsnittslønn
62 240 NOK *
Per måned
* Kilde: ssb.no
Gjennomsnittslønn for Jordbrukssjef

Menn tjener 10% mer enn kvinner
 • 62 240 NOK
 • 58 190 NOK
 • 64 390 NOK
Gjennomsnittslønn for alle kjønn per sektor

Gjennomsnittslønnen er 19% høyere i privat enn i offentlig sektor
 • 68 650 NOK
 • 55 540 NOK
Lønnsutvikling for Jordbrukssjef

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt over tid
 • 52 690 NOK
 • 54 680 NOK
 • 55 980 NOK
 • 58 200 NOK
 • 58 980 NOK
 • 62 240 NOK

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt over tid
 • 3 NOK

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt over tid
 • 3 NOK
Annonser