Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Lønn og fremtidsutsikter for Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.

Bonden har et allsidig yrke og må beherske mange ulike arbeidsoppgaver. Som bonde planlegger du driften av gården, steller dyra, dyrker jorda, utfører annet praktisk arbeid og har ansvar for økonomi og driftsledelse. Du kan være bonde på heltid eller i kombinasjon med annet yrke.

Vanlige arbeidsoppgaver for bonden kan være:
 • husdyrproduksjon og
Les mer om Bonde

For å være bonde må du kunne arbeide selvstendig, takle uforutsette hendelser og uregelmessig arbeidstid. Du må ha praktiske ferdigheter, interesse for og kunnskap om dyr og planter, teknisk innsikt og interesse for økonomi og driftsledelse. Du må kunne planlegge og lede arbeidet på gården. Du må også kunne instruere andre, for eksempel avløser eller annen

Les mer om Bonde

En bonde trenger en allsidig kompetanse. Bonden må kunne dokumentere kompetanse som produsent av mat og tjenester, for eksempel innenfor helse, miljø og sikkerhet, dyrevelferd og tekniske sertifikater. Utdanning som agronom er god grunnutdanning for den praktiske bonden.

Fullført og bestått utdanning fører fram til yrkeskompetanse som agronom.

Mange bønder

Les mer om Bonde
* Kilde: utdanning.no
Gjennomsnittslønn
35 830 NOK *
Per måned
* Kilde: ssb.no
Gjennomsnittslønn for Bonde

Menn tjener 15% mer enn kvinner
 • 35 830 NOK
 • 32 140 NOK
 • 37 600 NOK
Gjennomsnittslønn for alle kjønn per sektor
 • 35 730 NOK
Lønnsutvikling for Bonde

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt noe over tid
 • 27 920 NOK
 • 28 450 NOK
 • 29 520 NOK
 • 30 370 NOK
 • 31 140 NOK
 • 32 510 NOK
 • 33 860 NOK
 • 35 830 NOK

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt noe over tid
 • 4 NOK

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt noe over tid
 • 4 NOK
Annonser