Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Lønn og fremtidsutsikter for Fylkesskogmester

En fylkesskogmester jobber med skogbruk, miljøtiltak og næringsutvikling knyttet til skog.

Fylkesskogmesteren er ansatt hos Statsforvalteren og jobber med forvaltning, administrasjon og rådgivning innen skogbruk i landets fylker. Fylkesskogmestre er en del av en landbruksavdeling i fylket, og jobber spesielt rettet mot skogbruk og næringsutvikling knyttet til skog.

Vanlige arbeidsoppgaver for fylkesskogmesteren:
 • koordinere skogbruksplanleggingen og
Les mer om Fylkesskogmester

For å jobbe som fylkesskogmester bør du være engasjert, ansvarsbevisst og resultatorientert. Du må ha høy kompetanse innen skogbruk, miljø og næringsutvikling. Fylkesskogmesterne har gjerne mye erfaring fra offentlig landbruksforvaltning og kjennskap til kommunal styring.

Det kreves som regel høyere utdanning innenfor et relevant fagfelt. Eksempler på relevant utdanning kan være skogfag, naturressurser eller miljørelaterte fag.

Etter- og videreutdanning
Fylkesskogmester kan ta videreutdanning innen relevante fagfelt. Blant disse kan være ulike skogbruksrelaterte emner samt ledelse, økonomi, juss eller administrasjon.

Les mer om Fylkesskogmester
* Kilde: utdanning.no
Gjennomsnittslønn
62 240 NOK *
Per måned
* Kilde: ssb.no
Gjennomsnittslønn for Fylkesskogmester

Menn tjener 10% mer enn kvinner
 • 62 240 NOK
 • 58 190 NOK
 • 64 390 NOK
Gjennomsnittslønn for alle kjønn per sektor

Gjennomsnittslønnen er 19% høyere i privat enn i offentlig sektor
 • 68 650 NOK
 • 55 540 NOK
Lønnsutvikling for Fylkesskogmester

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt over tid
 • 52 690 NOK
 • 54 680 NOK
 • 55 980 NOK
 • 58 200 NOK
 • 58 980 NOK
 • 62 240 NOK

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt over tid
 • 3 NOK

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt over tid
 • 3 NOK
Annonser