Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Lønn og fremtidsutsikter for Skogbruksleder

Som skogbruksleder gir du tilbud på arbeid som bør gjøres i skogen til eieren av skogen, og har ansvaret for at jobben blir gjort riktig.

Relaterte yrker: Agronom Avløser Bonde

En skogbruksleder er bindeleddet mellom skogeieren og de som jobber med å forvalte skogen. Skogbrukslederens jobb inkludere planlegging av og ansvaret for hogst, planting og pleiing av ung skog.

Vanlige arbeidsoppgaver for en skogbruksleder:
 • planlegging av hogst og/eller planting av ny skog
 • faglig rådgiving til skogeier
 • utarbeide tilbud på hogst, tynning,
Les mer om Skogbruksleder

Som skogbruksleder bør du like å ha mye ansvar, kunne ta beslutninger i hektiske situasjoner og jobbe strukturert. Du bør være glad i naturen og like å jobbe utendørs. Samtidig bør du ha interesse for salg og ha gode kommunikasjonsevner.

Det er ingen formelle krav til hva en skogbruksleder skal være utdannet som, men de fleste har høyere utdanning fra høgskole eller universitet innen skogbruk.

* Kilde: utdanning.no
Gjennomsnittslønn
55 590 NOK *
Per måned
* Kilde: ssb.no
Gjennomsnittslønn for Skogbruksleder
 • 55 590 NOK
 • 56 150 NOK
Gjennomsnittslønn for alle kjønn per sektor
 • 56 010 NOK
Lønnsutvikling for Skogbruksleder

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt noe over tid
 • 42 930 NOK
 • 44 670 NOK
 • 45 510 NOK
 • 47 540 NOK
 • 47 480 NOK
 • 50 510 NOK
 • 52 730 NOK
 • 55 590 NOK

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt noe over tid
 • 4 NOK

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt noe over tid
 • 4 NOK
Annonser