Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Lønn og fremtidsutsikter for Fylkesjordsjef

Fylkesjordsjef har ansvar for spørsmål og oppgaver innen jordbruk i fylket.

Relaterte yrker: Agronom Avløser Bonde

En fylkesjordsjef er ansatt hos Statsforvalteren, med ansvar for jordbruksspørsmål. Fylkesjordsjefen har mange administrative oppgaver, spesielt knyttet til forvaltning av lover og regler som gjelder for jordbruket i fylket.

Fylkesjordsjefen er også involvert i prosjekter for utvikling av fylkets jordbruksvirksomhet.

Vanlige arbeidsoppgaver for
Les mer om Fylkesjordsjef

Som fylkesjordsjef bør du ha evne til å lede andre, du må være strukturert og ha evnen til å raskt skaffe deg oversikt over et stort kunnskapsfelt.

Det kreves som regel høyere utdanning innenfor et relevant fagfelt. Eksempler på relevant utdanning kan være fagområder som jordbruk, naturressurser eller miljørelaterte fag.

Etter- og videreutdanning
Fylkesjordsjefen kan ta videreutdanning innen relevante fagfelt. Blant disse kan være ulike jordbruksrelaterte emner, samt ledelse, økonomi, juss eller

Les mer om Fylkesjordsjef
* Kilde: utdanning.no
Gjennomsnittslønn
113 210 NOK *
Per måned
* Kilde: ssb.no
Gjennomsnittslønn for Fylkesjordsjef

Kvinner tjener 0% mer enn menn
 • 113 210 NOK
 • 113 380 NOK
 • 113 080 NOK
Gjennomsnittslønn for alle kjønn per sektor

Gjennomsnittslønnen er 17% høyere i offentlig enn i privat sektor
 • 82 730 NOK
 • 99 190 NOK
Lønnsutvikling for Fylkesjordsjef

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt over tid
 • 91 160 NOK
 • 93 740 NOK
 • 96 640 NOK
 • 100 430 NOK
 • 98 950 NOK
 • 102 520 NOK
 • 108 060 NOK
 • 113 210 NOK

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt over tid
 • 3 NOK

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt over tid
 • 3 NOK
Annonser