Hva er CAEL?

Canadian Academic English Language Assessment (CAEL) er en engelsk språktest som er mye brukt i alle deler av Canada. Les mer om språktesten her!

Hvis du har vært på utkikk etter studier i Canada har du kanskje snublet over begrepet CAEL. Canadian Academic English Language Assessment (CAEL) er en engelsk språktest som er mye brukt i alle deler av Canada.

Testen undersøker nivået på utenlandske studenters engelskkunnskaper, og innholdet er tatt direkte fra innledende universitetskurs for å være så nær virkelige situasjoner som mulig.

Gjennomføring av testen

Dersom du skal ta en CAEL-test, finner du en masse tilgjengelig testmateriale på CAELs nettsider. Selv om du ikke føler du trenger å øve, kan det være en god idé å titte på den typen spørsmål som kan oppstå i testen.

CAEL tar 2 timer og 15 minutter å fullføre, og består av følgende fire deler:

Lesing (50 min): Studentene vil bli bedt om å lese tekster fra universitetet lærebøker, vitenskapelige artikler, brosjyrer, avisartikler, grafer, diagrammer og offentlige dokumenter.

Deretter følger ulike oppgaver som knytter seg til blant annet identifisering, forståelse og vokabular.  Her vil du også bli bedt om å trekke ut spesifikk informasjon og følge et logisk eller kronologisk hendelsesforløp.

Lytting (20 min): Lyttedelen av CAEL-testen består i av innspilte universitetsforedrag som studentene får lytte til én gang, for så å svare på spørsmål om det de hørte. Disse oppgavene går ut på å trekke ut hovedpoeng og essens, samt fullfører grafer og diagrammer, fylle ut felt og gjengi spesifikk informasjon.

Tale (25 min): I denne delen av testen blir elevene bedt om å snakke om sitt akademiske arbeid med andre studenter eller andre innenfor en høyskole eller universitet. Her må de lage korte presentasjoner, forklare valg, oppsummere hovedpunkter, fortelle informasjon videre og lytte til gruppediskusjoner.

Skriving (45 min): Helt til slutt kommer CAEL-testens skrivedel. Her benytter man informasjonen man har fått gjennom testens andre deler, og skriver en 1-2 siders oppgave. Elevene blir bedt om å si seg enig eller uenig i en påstand, argumentere for eller i mot en posisjon og å diskutere fordeler og ulemper ved en fremgangsmåte. Det er alltid en god ide å planlegge oppgaven før du begynner å skrive det ned på papir.

Dine CAEL-poeng

Testresultatene på CAEL-testen ligger mellom 10 og 90 poeng. 10-20 poeng betyr svært begrensede ferdigheter og 80-90 betyr ekspertferdigheter.

De fleste kanadiske universitetene krever at du har en CAEL-score på rundt 60-70 for å kvalifisere til opptak på laveregrads utdanning, men dette varierer selvsagt fra program til program og skole til skole.

Alle CAEL-resultater holdes strengt konfidensielle og er gyldig i 2 år. 

  Tilbake til begrepslisten


Annonser