Vis studentum.no som: Mobil

Engelsk-norsk ordliste for utdanningsbegrep

ordliste for utenlandsstudier

Her kan du se en del av de vanligste engelsk-norske-ordene utenlandsstudenter møter på når du skal søke til utdanninger i utlandet. En del av norske høgskoler og universiteter tilbyr også engelske studieprogram og studieinformasjon på engelsk. Denne ordlisten kan være like nyttig for deg som skal studere i Norge.

Finner du ikke det ordet du leter etter er du mer enn velkommen til å kontakte oss med ordet eller det du søker informasjon om, så skal vi gjøre vårt ytterste for å finne den informasjonen du trenger. 

Studentum har også laget en begrepsordliste med mer inngående forklaring og mer informasjon om ting du må tenke på når du skal studere i utlandet. Følg linken til våre egne sider for deg som skal studere i utlandet!

Z 

 

A

   

Accomodation


 
Accomodation betyr overnatting og henviser gjerne til hvor du skal bo eller oppholde deg når du skal studere i utlandet. Du kan lese mer om studentbolig i utlandet her.
     

Accreditation
 


 

Accreditation betyr akkreditering og henviser ofte til om utdanningsinstitusjonen anses som en akkreditert institusjon. Du kan lese mer om akkreditering av skoler i utlandet her.

     

ACT


 

ACT er en opptaksprøve som vurderer studentenes evne til å fullføre studier på collegenivå bestående av blant annet engelsk, matematikk, lesing og naturfag. Les mer om opptaksprøven ACT her. 

     

Admission

Admission betyr opptak

     

Admission interview


 

Admission interview betyr opptaksintervju. Dette benyttes ved enkelte skoler i tillegg til eventuelle opptaksprøver og karaktervurdering. 

     
B    

Bachelors Degree 
Bachelor's degree tilsvarer den akademiske bachelorgraden vi har i Norge. Dette er en grad av lavere nivå og varer som oftest i 3 år, men i enkelte land også lenger. Les mer om bachelorgrader i utlandet og Norge her.
     
Bologna Process
 

 
Bolognaprosessen er en samarbeidsavtale mellom land for å gjøre det lettere for studenter å studere utenlands og over landegrensene. Les artikkelen "Hva er Bologna-prosessen".
     
C    
CAEL
 

 
CAEL er en forkortelse for Canadian Academic English Language Assessment og er en engelsk språktest for utenlandsstudenter. Du kan lese mer om den engelske språktesten CAEL her.
     
Cambridge CAE
 

 
Cambridge CAE tester med et høyt nivå som er et bevis på at du kan språket og at du kan bruke det med selvtillit i jobb- og studiesammenheng.
     
Cambridge CPE
 

 
 Tilsvarende test som Cambridge CPE. Anerkjent av universiteter og høgskoler over hele verden.
     
Cambridge FCE
 

 
Cambridge FCE er en engelsktest som beviser at du har høye nok engelskkunnskaper. FCE er en del av de anerkjente Cambridge ESOL-testene. Les mer om den engelske språktesten Cambridge FCE.
     
Campus
 

 
Campus er universitetsområdet eller skoleområdet. Dette kan innebære alt fra undervisningslokaler, studentboliger, butikker og restauranter.
     
Credits Credits betyr poeng, og i dette tilfellet gjerne studiepoeng. Se også ECTS Credits. 
     
D    
Diploma Degree
 

 
Diploma Degree kan oversettes med diplomstudier og er ofte en kortere og mer praktisk rettet utdanning enn bachelorgraden. Les mer om diplomstudier i utlandet.
     
Distance Learning
 


 
Distance Learning betyr fjernundervisning. Fjernundervisning er en læringsform hvor det ikke er et krav å være fysisk til stede på skolens område, men gjennom alternative læringsplattformer som for eksempel internett. Les mer om nettstudier i utlandet.
     
Doctorate
 

 
Doctorate betyr doktorgrad. Dette er en akademisk grad som er en indikasjon på de høyeste akademiske prestasjonene. Les mer om doktorgrader i utlandet.
     
Dorm rooms
 

 
Dorm rooms er en form for studentboliger hvor man ofte bor to personer sammen og deler kjøkken og bad med flere andre. Les mer om alternativene for studentboliger i utlandet.
     

E
   
ECTS Credits

 


 
ECTS Credits er en standardisert system for studiepoeng som benyttes av skoler som er i land som har undertegnet Bologna-prosessen. Les mer om ECTS Credits i utlandet.
     
F    
Fees
 

 
Fees betyr avgift. I studiesammenheng kan dette være skolepenger (tuition fees) eller avgifter knyttet til reiser, opptak, eller et bestemt studieprogram.
     
G    
GMAT
 

 
GMAT står for "Graduate Management Admission Test" og er en kunnskapstest for de som ønsker å studere ledelse eller økonomi. Les mer om GMAT - testen for utenlandsstudenter.
     
Graduate studies
 

 
 Graduate studies er høyeregrads utdanning ved et universitet. Eksempel på dette er mastergrad eller doktorgrad. Les mer om graduate studies i utlandet.
     
H    
Halls of Residence
 


 
Halls of Residence tilsvarer "dorm rooms" og er en form for studentboliger hvor man ofte bor to personer sammen og deler kjøkken og bad med flere andre. Les mer om studentboliger i utlandet.
     

Honours "Hons" Degree


 

En Honours Degree er en bachelorgrad som gjerne har ett høyere faglig nivå enn den vanlige bachelorgraden. Les mer om Honours Degree i utlandet.

     
I    
IELTS

 


 
IELTS står for International English Language Testing System og språktest som tester skriftlige og muntlige engelskkunnskaper samt lese- og lytteferdigheter. Les mer om språktesten IELTS for studenter i utlandet.
     
L    
Letter of Recommendation
 


 
Letter of Recommendation er et anbefalingsbrev som ikke bare skal vise hva du har oppnådd, men også fungere som en god referanse på din arbeidsmoral, personlighet og hvordan du jobber i en gruppe med andre personer. 
     
LSAT
 

 
LSAT står for Law School Admission Test og er en test for de som ønsker å studere juss. Testen skal vise din leseforståelse, samt logiske og verbale evner.
     
M    
Masters degree
 

 
Masters Degree en høyere akademisk grad som du kan ta etter bachelorstudier. Mastergraden varer som regel i 2 år. Les mer om mastergrader i utlandet og Norge.
     
MELAB

 


 
MELAB er en test som blant annet benyttes av skoler i USA, Canada og Storbritannia og tester dine engelskkunnskapers nivå når det kommer til lesing, skriving, lytting og muntlige ferdigheter.
     
O    
Online Degree
 

 
En online degree innebærer at du tar din hele bachelor-, master- eller doktorgrad ved hjelp av nettstudier.
     
P    
PhD
 

 
PhD står for Doctor of Philosophy og er en doktorgrad. Dette er en akademisk grad som er en indikasjon på de høyeste akademiske prestasjonene. Les mer om doktorgrad i utlandet og Norge.
     
Portfolio
 
En portfolio blir ofte etterspurt ved kreative utdanninger. Portfolioen kan være en samling av et utvalg av ditt arbeid og burde representere deg og dine kunnskaper i så stor grad som mulig.
     
Post-graduate studies
 
Post-graduate studies tilsvarer graduate studies og er akademisk grad av høyere nivå. Eksempel på dette er mastergrad eller doktorgrad. Les mer om post-graduate studies i utlandet.
     
Q    
Qualifications
 

 
Qualifications betyr kvalifikasjoner og benyttes gjerne i sammenheng med beskrivelse av opptakskrav til en utdanning. 
     
R    
Requirements
 

 
Requirements betyr krav og benyttes gjerne i sammenheng med beskrivelse av opptakskrav til en utdanning.  
     
S    
Studentvisa
 

 
Studentvisa er student visum som er dokumentasjon fra det landet du skal studere i på at du har rett til å oppholde deg og studere i landet. Les mer om studentvisum hvordan få studentvisum.
     
T    
TOEFL

 


 

TOEFL er en forkortelse av Test of English as a Foreign Language og er den mest anerkjente og mest brukte språktesten i verden. TOEFL-testen måler din evne til å kommunisere på engelsk i en akademisk sammenheng. Les mer om språktesten TOEFL.

     
Tuition Fees
 

 
Tuition fees er skolepenger studentene må betale skolen. Denne avgiften brukes til å betale bestemte utgifter ved skolen. Les mer om skolepenger skolepenger i utlandet.
     
U    
Undergraduate Studies
 
Undergraduate Studies er studier av lavere grad. Dette er akademiske grader som for eksempel bachelorgrader eller diplomstudier. Les mer om undergraduate studies i utlandet.
     
V    
Visa

 


 
Visa betyr visum og er dokumentasjon på at du har tillatelse til å oppholde deg i landet. Som student kan man noen ganger søke om student visum, mens andre ganger om turistvisum. Les mer om hvordan få studentvisum her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

*