Vis studentum.no som: Mobil

Språktester for utenlandsstudier – TOEFL og IELTS-test

språktester toefl og ielts

Vil du studere i utlandet? For å kunne følge med på forelesninger, lese pensum, samt uttrykke dine egne meninger om et faglig tema, bør du være relativt flytende i språket. Ønsker du å studere på andre språk enn engelsk kan du få støtte fra Lånekassen til språkkurs i forkant av studiene.

TOEFL og IELTS tester

For opptak ved engelskspråklige universiteter krever det ofte at utenlandske søkere må ha bestått en språktest. De to mest brukte testene verden over er TOEFL og IELTS.  Både TOEFL-, og IELTS -testene har en struktur og gjennomføring som følger et fast mønster, og er såkalt "standardiserte tester". Dette gjør at resultatene for alle kandidater er sammenlignbare.

TOEFL – Test of English as a Foreign Language

Dette er den mest anerkjente og mest brukte engelske språktesten i verden. TOEFL-testen benyttes av mer enn 7000 utdanningsinstitusjoner i mer enn 130 land, og måler din evne til å kommunisere på engelsk i en akademisk sammenheng. Kravet til score på TOEFL-testen varierer fra skole til skole og fra studium til studium.

TOEFL – testen kan du ta enten som en internett basert test (iBT) eller papirbasert (PBT). Den papirbaserte testen koster rundt 1000 kroner, mens den internettbaserte testen er noe dyrere og koster om lag 1500 kroner ( tall fra 2012).

TOFL -testen er inndelt i fire deler som hver måler ulike aspekter ved dine engelskferdigheter: lytte, lese, skrive, og struktur. Den internettbaserte testen har i tillegg en muntlig del.  Testformatet, multiple-choice, er noe annerledes enn det vi er vant til her hjemme. I tillegg er tiden relativt knapp. Det kan derfor være lurt å gjøre seg kjent med, samt øve på testen i forkant. På nettet finnes det en rekke øvelsestester.

Det er byrået Prometric som administrerer den internettbaserte testen. Byrået holder til i Nederland. I Norge kan du ta TOEFL -testen i en rekke byer.

Testinformasjonen ved Universitetet i Oslo administrerer testene TOEFL, IELTS, GRE, SAT og ACT. Her kan du får mer informasjon om når og hvor i Norge du kan ta testene, hvordan du bør forberede deg, pris osv.

EF - Education First tilbyr disse og flere andre tester, les mer om det her.

Fagområde
Utdanningstype
Sted
Søk

USA-to tester-TOEFL og SAT

Ønsker du å studere i USA? Innen du kan søke om opptak ved en skole i USA, må du i tillegg til TOEFL-testen også ta testen SAT. SAT (Scholastic Aptitude Test) måler generelle ferdigheter innen bl.a. språk, matematikk, engelsk, historie, naturfag og lignende.

IELTS - International English Language Testing System

I likhet med TOEFL også IELTS en språkprøve. IELTS benyttes for å teste skriftlige og muntlige engelskkunnskaper samt lese- og lytteferdigheter. Over 1,2 millioner kandidater tar testen hvert år som første steg på sin reise mot en internasjonal utdanning og karriere. IELTS er ofte et krav for opptak til universiteter i Storbritannia og USA.

I dag benyttes IELTS-testen av mer enn 6000 institusjoner i mer enn 120 land. IELTS har størst utbredelse for studier i UK, Canada, Australia og New Zealand, men har etter hvert blitt vel så populær i USA samt andre land som tilbyr studier på engelsk. Testen ble opprinnelig utviklet av University of Cambridge Examinations Syndicate, men tilbys i samarbeid med British Council og IELTS Australia.

I Norge koster IELTS-testen rundt 2000 kroner og du kan ta den ved blant annet Folkeuniversitetet i Oslo, Folkeuniversitetet i Bergen, og Folkeuniversitetet i Trondheim.

Universiteter som ikke krever språktest

Det finnes selvsagt også universiteter som ikke krever en språktest. Her holder det normalt  at man for eksempel har karakteren 4 eller bedre i engelsk fra videregående skole. Hør først med det aktuelle studiestedet om det en språktest er påkrevd for opptak.

Andre språktester

 Engelsk: Cambridge-testen

 Spansk: DELE-testen (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) 

 Fransk: DELF-diplomet og TCF-testen

 EF sine gratis språktester i engelsk, tysk, italiensk, fransk og spanskMeld deg på vårt nyhetsbrev

*