Vis studentum.no som: Mobil

Hva er Bologna-prosessen?


Bologna prosessenBologna-prosessen er ment å åpne grensene innen Europa og gjøre det lettere for europeiske studenter å studere og arbeide i utlandet. Ved å utvikle standard regler og systemer i hvert europeisk land vil slike prosessen med overføring og liknende mellom landene bli veldig mye enklere.

Ved å signere avtalen som ligger i Bologna-prosessen blir landene medlem i det som kalles “European Higher Education Area”. Deres felles mål er å gjøre det lettere å flytte innen området både når det gjelder av arbeidsrelaterte eller studierelaterte årsaker. Tanken bak prosessen er å øke interessen for europeiske universiteter samtidig som man gjør det lettere å konvertere resultater til landets egne målingsmetoder.

Endringer med Bologna-prosessen

Innen 2010 skulle alle land som har signert avtalen nådd målene Bologna-erklæringen innebærer. Det vil si den felles terminologien og de avtalte standarder som skal gjelde. Systemet for høyere utdanning i disse landene har følgende retningslinjer:

1. syklus: Bachelorgrad (180-240 studiepoeng)

2. syklus: Mastergrad (90-120 studiepoeng)

3. syklus: Doktorgrad

ECTS Credits - Studiepoeng

Studiepoeng blir tildelt en student etter at han eller hun har bestått kurset ved en høgskole eller universitetet. Et studieår tilsvarer 60 ECTS credits eller studiepoeng vi kaller det i Norge. Det er også utarbeidet en felles karakterskala som skal følge studiepoengsystemet.

Hva betyr Bologna-prosessen for meg?

Å benytte seg av de samme vilkår og poengsystemer i hele Europa gjør Bologna-prosessen det ikke bare lettere for europeere å studere i utlandet, men alle prosessene rundt blir også lettere når man skal konvertere resultater når man studerer utenfor Europa.

Land i Bologna-prosessen

Albania, Andorra, Armenia, Østerrike, Aserbajdsjan, Belgia, Bosnia og Herzegovina, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgia, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits Land, Tyrkia, Ukraina og Storbritannia. 

>> Søk etter studier i utlandet
>> Søk etter høgskole- og universitetsstudier i utlandet 

>> Tilbake til begrepslisten 


Meld deg på vårt nyhetsbrev

*