Viser 1-4 av 4 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-4 av 4 treff

Hvorfor studere barn med særskilte behov?

Vårt samfunn er i stadig endring og dette påvirker hvordan vi mennesker oppfører oss. Dermed er forutsetningene og oppvekstvilkårene for barn og unge heller aldri helt like. For å sikkerstille at barn med særskilte behov har gode forutsetninger for å klare seg godt senere i livet trenger vi personer med kompetanse, som kan håndtere barn som opplever problemer i ung alder. Alle barn skal oppleve kulturen i barnehager og på skoler som inkluderende. Med din utdannelse vil du ha en viktig rolle for å sikre en inkluderende pedagogisk fremgangsmåte. Med en utdanning innenfor fagområdet barn med særskilte behov vil du være en viktig ressurs for barna, deres foresatte og arbeidsplassen din.

Utdanninger innenfor fagområdet barn med særskilte behov

En utdanning innen barn med særskilte behov vil gi deg bred kunnskap innen flere fagfelt. Du vil blant annet få kunnskap innen etikk, kommunikasjon, sosial utvikling, pedagogikk og lovverk. Alt dette er med på å fremme læring og trivsel hos barn med særskilte behov. Du vil lære om pedagogiske metoder som bidrar til at barn får en helhetlig utvikling, samt hva som påvirker hvordan barn tilegner seg kunnskap. Kunnskapen du tilegner deg i løpet av studiet vil være direkte anvendbar i arbeid i barnehage eller på SFO og AKS.

Du kan ta utdanningen på flere ulike fagskoler i Norge. Studiet kan tas deltid og heltid, i klasserom og som nettstudier. Studieløpet inkluderer praksis, hvilket gjør at du kan ta i bruk faglig kompetanse i virkelige situasjoner. Dette vil gjøre deg godt rustet for din fremtidige karriere.

Personlige egenskaper

Hvis du ønsker å jobbe med barn med særskilte behov, burde du både bry deg om og være engasjert i andre mennesker. Du vil være en viktig person for barn og deres foresatte, og må derfor være dyktig på kommunikasjon og å vise omsorg. Du må være en god lytter og bra på å formidle kunnskap på en pedagogisk måte. Du bør også være bestemt og komfortabel med å snakke foran mennesker, da du vil føre barnas stemme i samfunnets utvikling.

Jobbmuligheter

Med en utdanning innen barn med særskilte behov blir du ettertraktet på arbeidsmarkedet. Du vil bli sett på som en reflektert yrkesutøver med høy etisk forståelse for arbeid med barn og unge.

Etter fullført studium er du kvalifisert til å arbeide med barn med særskilte behov i barnehage og på skole. Du kan blant annet kunne jobbe med etter-skole aktiviteter som sport- og fritidsklubber eller som barnehagemedarbeider.

Sammenlign
Relevante fagområder
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!