Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Fagskole

Barn med særskilte behov

Varighet
60 studiepoeng
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Undervisningsspråk
Norsk
Varighet
60 studiepoeng
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Undervisningsspråk
Norsk
Få mer informasjon om utdanningen 👍

Barn med særskilte behov

Studiet bygger på nasjonal rammeplan utarbeidet av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag – NUFHO, og er utviklet i samarbeid med sentrale organisasjoner innen yrkesfeltet.     

Hva lærer du?                                                                                       

I  barnehage, skole eller SFO skal barna møte profesjonelle yrkesutøvere med god kompetanse og gode ferdigheter. De skal også oppleve brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid. I løpet av studiet vil du lære om kommunikasjon, samhandling, sosial utvikling og kompetanse, som kan bidra til å fremme læring og trivsel hos barn med særskilte behov. Du vil få en innføring i pedagogiske og didaktiske metoder, samt prosesser og verktøy som bidrar til en helhetlig utvikling hos barn. Videre får du kunnskap om forhold som påvirker barns læring. Vi tar sikte på å utdanne reflekterte yrkesutøvere innen oppvekstfagene med gode kunnskaper og ferdigheter om barn og unges situasjon i dagens Norge og om aktuelle utfordringer som vi står overfor.

Organisering av studiet

Studiet er organisert som en kombinasjon av selvstudier og ukentlige samlinger. Samlingene gjennomføres som hybridundervisning og forstås som undervisning i sanntid der studentgrupper møtes til samme undervisningsøkt på ulike måter. Dette betyr at noen studenter deltar fra våre undervisningsrom og noen via internett (synkron undervisning), samt at noen deltar i ettertid via observasjon av  undervisningsopptak  (asynkron undervisning). En slik tre-delt organisering gjør at studiet blir mer fleksibelt, slik at du kan ta utdanning mens du jobber og der du bor. 

Oppbygging av studiet​

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
Emne 2: Pedagogikk og didaktikk
Emne 3: Helsefremmende og forebyggende arbeid
Emne 4: Barn og unge med særskilte behov
Emne 5: Praksis over 10 uker inkl. veiledning
Emne 6: Hovedprosjekt

For kontakt eller mer informasjon om Barn med særskilte behov, vennligst fyll inn en interessemelding.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Løkken Verk
  • Norsk

Opptakskrav/Søknad

1. Opptakskrav til fagskolen er:

a) Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra relevant yrkesutdanning. Informasjon om hvilke kompetanser som gir rett til opptak på den enkelte utdanning finnes i de enkelte studieplaner.

b) Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende kompetanse som i a) etter gjennomført realkompetansevurdering. Ved opptak med bakgrunn i realkompetanse, må søkeren fremlegge dokumentasjon på realkompetanse tilsvarende de ordinære opptakskravene.

c) For enkelte studier kan studiekompetanse være opptaksgrunnlag. 

2. For enkelte studier kan det være avvikende opptakskrav. Det henvises til de respektive studieplaner. 

3. Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av det påfølgende semesteret. Studieplassen gis på vilkår av bestått prøve.

4. Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. §2-12.

5.Studenter med opptak på visse vilkår som ikke oppfyller opptakskravene i løpet av første semester etter opptak, mister studieplassen og studieretten.

Jeg vil vite mer!

Bestill informasjon

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Barn med særskilte behov.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen


reCAPTCHA logo Denne hjemmesiden er beskyttet av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Brukervilkår gjelder.
Trøndelag høyere yrkesfagskole
Besøksadresse:
Gymnasgata 2
7505 Stjørdal

Hva er en fagskoleutdanning?

THYF tilbyr i dag høyere yrkesfaglig utdanning innen sju ulike utdanningsområder. Våre områder er: Bygg og anlegg Elektro Havrommet Mat og reiseliv Teknologi Ledelses- og verktøyfag Vi tilbyr både stedbaserte og nettbaserte utdanninger. Våre studiesteder ligger i Rørvik, Levanger, Steinkjer,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Trøndelag høyere yrkesfagskole

Highlights