Viser 1-20 av 48 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Relevans
Viser 1-20 av 48 treff
1
2
3

Ønsker du en allsidig og ettertraktet utdannelse? Da er kanskje siviløkonomiutdannelsen perfekt for deg! Les mer for å finne ut av hvordan du oppnår tittelen som siviløkonom og dine karrieremuligheter. 

Hva er en siviløkonom? 

Siviløkonom er en beskyttet tittel i Norge og er betegnelsen på en person som har fullført en femårig mastergrad innen fagområdet økonomi og administrasjon. Økonomi og administrasjon er et tverrfaglig felt som kombinerer elementer fra økonomi, ledelse, regnskap, markedsføring og andre relaterte fagområder.  

Utdanning i siviløkonomi 

Siviløkonomiutdannelsen er et femårig utdanningsløp på masternivå innen økonomi og administrasjon. Du kan enten ta en femårig integrert mastergrad i økonomi og administrasjon eller en treårig bachelorgrad innen økonomiske og administrative fag, for så å bygge på med en toårig mastergrad innen fagområdet.  

Utdanningen tilbys flere steder i Norge, både på heltid og deltid. 

Hva lærer du? 

Utdanningen i siviløkonomi har et bredt og variert innhold med stort fokus på analytisk og strategisk tenkning. Du lærer om hvordan du bruker teori og data som grunnlag til å lage strategiske planer for virksomheters utvikling, i takt med en verden som stadig er i endring. Bærekraftig verdiskapning er nødvendig i dagens samfunn og du vil derfor få inngående kunnskap om hvordan økonomisk tankegang henger sammen med bærekraft og globale utfordringer. 

Utdanningen har ofte et internasjonalt preg for at du skal få en forståelse for hvordan internasjonal økonomi påvirker økonomien på nasjonalt nivå. Du lærer om internasjonale markeders utvikling og hvordan de imøtekommer internasjonal etterspørsel. Videre vil du få ferdigheter i teamarbeid og håndtering av problemløsning gjennom ulike caseoppgaver og workshops. 

Typiske emner du vil lære om: 

 • Bedriftsøkonomi 
 • Rettslære 
 • Markedsføring 
 • Forretningsjus 
 • Mikro- og makroøkonomi 
 • Organisasjon og ledelse 
 • Bærekraftig økonomi 
 • Matematikk 
 • Statistikk 

Ulike spesialiseringer 

Som siviløkonomstudent har du flere ulike spesialiseringer å velge mellom, både på bachelor- og masternivå. Dette gir deg friheten til å sette sammen graden din ut ifra dine interesser og karrieremål. Hvilke fordypninger de ulike utdanningsstedene tilbyr varierer. Undersøk derfor læringsplanen til de ulike skolene for å sikre at du får den spesialiseringen du ønsker.  

Eksempler på ulike spesialiseringer kan blant annet være:  

 • Markedsføring 
 • Strategi og ledelse 
 • Samfunnsøkonomi  
 • Regnskap og revisjon 
 • Finans 
 • Logistikk 

Karrieremuligheter 

Som ferdigutdannet siviløkonom har du lagt bak deg et allsidig utdanningsløp og er blitt kvalifisert til å arbeide innen et bredt utvalgt av jobbmuligheter. Det finnes muligheter innen både privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt. Ønsker du å spesialisere deg ytterligere kan du søke deg videre til en doktorgrad innen økonomi og administrasjon for en karriere innen forskning og akademia.  

De fleste virksomheter har behov for kompetansen til en siviløkonom på en eller flere måter. Eksempler på ulike karriereområder kan blant annet være: 

 • Finans- og investeringssektoren 
 • Konsulentbransjen 
 • Økonomistyring og regnskap 
 • Markedsføring 
 • HR og personal 
 • Prosjektledelse 
 • Entreprenørskap 

Mange siviløkonomer som jobber som toppledere eller mellomledere i bedriften de er ansatt i. 

 

Kilder: snl.no, utdanning.no, ntnu.no, bi.no 

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!