Kortere studier

Samskapende sosial innovasjon

Varighet
1 semester
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 semester
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Samskapende sosial innovasjon

Innhold i kurset

Samskaping handler om at personer med ulik erfaring, kompetanse og sektortilhørighet går sammen om å forstå og løse sosiale problemer. Samskapingen kan bevege seg langs et kontinuum fra at problemene identifiseres og forstårs sammen, til at også løsninger produseres og distribueres i brede partnerskap.

Innovasjon handler om å finne nye, nyttige løsninger på forhold som enten mangler løsning, eller som løses utilfredsstillende i dag. Den nye løsningen kan være en vare, tjeneste, teknologi, organisasjonsmåte eller annet som blir implementert; nyttiggjort. Blir ikke løsningen nyttiggjort er løsningen bare en god idé, ikke en innovasjon. En sosial innovasjon er en derfor ny, nyttig og nyttiggjort løsning med sosial verdi som løser et definert sosialt problem.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights