Samskapende sosial innovasjon

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Kortere studier
Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Samskapende sosial innovasjon

Kurset er for deg som jobber lokalt med helse- og velferdstjenester i folkehelse, kultur, oppvekst eller annet - i offentlig, frivillig eller privat sektor. Om du ønsker kunnskap, innsikt og trygghet i arbeid med tverrfaglige og tverrsektorielle prosesser, vil kurset passe deg. Kurset legger vekt på radikal brukermedvirkning – det vi kaller samskaping.

Innhold i kurset

Samskaping handler om at personer med ulik erfaring, kompetanse og sektortilhørighet går sammen om å forstå og løse sosiale problemer. Samskapingen kan bevege seg langs et kontinuum fra at problemene identifiseres og forstårs sammen, til at også løsninger produseres og distribueres i brede partnerskap.

Innovasjon handler om å finne nye, nyttige løsninger på forhold som enten mangler løsning, eller som løses utilfredsstillende i dag. Den nye løsningen kan være en vare, tjeneste, teknologi, organisasjonsmåte eller annet som blir implementert; nyttiggjort. Blir ikke løsningen nyttiggjort er løsningen bare en god idé, ikke en innovasjon. En sosial innovasjon er en derfor ny, nyttig og nyttiggjort løsning med sosial verdi som løser et definert sosialt problem.

Temaer

 • Kurset vil favne følgende temaer:

 • Litt historie om det norske velferdssamfunnets utvikling, prinsipper og utfordringer
 • Grunnleggende kunnskap om innovasjon, disrupsjon og entreprenørskap
 • Innsikt og eksempler på sosiale innovasjoner og sosialt entreprenørskap
 • Ulike modeller og verktøy for medvirkning og samskaping
 • Måling av effekt, både i prosesser og resultater
 • Noe kunnskap om lederskap, medarbeiderskap, organisasjonskultur, fasilitering og teamarbeid.

 

keyboard_backspace Se mer informasjon i kursplanen (.pdf).

Samlinger

Høst 2022

 • 20. - 21. september
 • 11. oktober
 • 01. november
 • 22. - 23. november

Til sammen 6 dager. Vi tar forbehold om eventuelle endringer.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!