Python-programmering for beregninger (PY1010)

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Python-programmering for beregninger (PY1010)

Emnet gir en innføring i ingeniørfaglige og tekniske beregninger med Python.

Målgruppe og opptak

Tilbudet er primært rettet mot ansatte, permitterte og arbeidsledige i maritime næringer som arbeider med ingeniørfaglige og tekniske beregninger og som vil lære hvordan disse beregningene kan utføres ved hjelp av Python-programmering. Du trenger ikke kunne programmering på forhånd. Et tilsvarende emne ble undervist våren 2021, og deltakerne ga da emnet score 4,6 av 5. (Emnet undervises også høsten 2021.)

Emnet er finansiert av Kompetanse Norge gjennom Bransjeprogrammet for maritim næring. Maksimalt antall deltakere er ca 100. Ansatte/permitterte/arbeidsledige med tilknytning til disse bransjene vil derfor bli prioritert ved opptak. Dersom vi har ledige plasser, vil vi ta kunne ta opp andre søkere. Søkere blir dermed prioritert i denne rekkefølgen:

 1. Ansatte eller permitterte/arbeidsledige i maritime næringer
 2. Arbeidsledige/permitterte fra andre bransjer
 3. Andre søkere

Obs: Emnet gjennomføres forutsatt at antall deltakere er 50 eller flere. Beslutning om ev. avlysning tas så snart som mulig etter søknadsfristens utløp.

Dette lærer du

Du får kunnskaper om:

 • To populære programmeringsmiljøer: Spyder og Jupyter Notebook

 • Variabler og datatyper  (tall, tekst, logiske variable, lister, arrayer, tupler)

 • Plotting av data

 • Programmering av egne funksjoner

 • Testing og feilsøking av egen kode

 • Betinget programløp med if-else-betingelser

 • Repetert programløp med for-løkker og while-løkker

 • Lesing og skriving av fildata (numeriske data i txt-filer og Excel-filer)

 • Anvendelse av programmering til optimering ("finne beste løsning"), bl.a. å finne stigningstallet og konstanleddet til en rett linje slik at linjen representerer gitte data (observasjoner) på beste måte.

Du får ferdigheter i å bruke denne kunnskapen i praktisk programmering.

Emnet forutsetter en studieinnsats på ca 135 timer (som er iht. USNs standard på 27 timers innsats pr. studiepoeng).

Undervisning

 • Nettbaserte forelesninger i Zoom, altså ingen fysiske samlinger. Forelesningene varer i 3 undervisningstimer, dvs. 3 x 45 minutter, med 15 minutter pause i mellom. Forelesninger tas opp på video og publiseres i læringsplattformen Canvas samme dag. Det er frivillig deltakelse på forelesningene.

 • Forelesningsplan: Kl. 1815 - 2100 følgende mandager:

  • Mandag 31.1 2022

  • Mandag 14.2

  • Mandag 28.2

  • Mandag 14.3

  • Mandag 28.3

 • Øvinger med tilgjengelige løsningsforslag. Øvingene er frivillige. Nettbaserte veiledningstimer i Zoom torsdager kl 1815 - 2000 hver uke.

 • To obligatoriske arbeidskrav, som er oppgaver som skal leveres inn for vurdering.

 • En obligatorisk individuell prosjektoppgave. Innlevering innen kl. 21 fredag 8.4 2022. Prosjektets problemstilling kan ta utgangspunkt i din egen jobbsituasjon, eller du kan arbeide med en problemstilling som lik for alle og definert av emnets lærere.

Deltakerne får tilgang til Canvas før emnets oppstart.

(Tidene angitt ovenfor er med forbehold om endringer.)

Vurdering

 • Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent.

 • Prosjektoppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent.

 • Avsluttende digital hjemmeeksamen vurderes til bestått/ikke bestått. Eksamendato (med forbehold om endring av dato): Kl. 09-12 fredag 22.4 2022.

 • Emnet som helhet er bestått dersom både arbeidskravene og prosjektoppgaven er godkjente og eksamen er bestått.

Undervisningsmateriell

 • Powerpoint-filer til hver forelesning (tilgjengelige i Canvas)
 • Videoopptak av forelesninger (tilgjengelige i Canvas)

 • Støttelitteratur (emnet forutsetter ikke at en har boken): Lærboken Python for realfag av Haugen og Lysaker, 2. utgave, Fagbokforlaget, 2021. Boken fins både som papirbok og som e-bok.

Det forutsettes at du har en PC der du har installert Anaconda-distribusjonen av Python-verktøy (https://www.anaconda.com/products/individual). Anaconda fins for ulike plattformer (Windows, Mac, Linux). Du trenger ikke installere noen annen Python-programvare enn Anaconda-distribusjonen for dette emnet.

Det tas forbehold om mindre endringer i undervisningsplanen før oppstart.

 

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!