Psykisk helse og rusrelaterte problemer

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Drammen, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Psykisk helse og rusrelaterte problemer

Bygg kompetanse innen tverrfaglig samarbeid og samhandling i behandling, rehabilitering og oppfølging av personer med rusproblemer og psykiske lidelser.

Dette er psykisk helse og rusrelaterte problemer

Studietilbudet er utviklet i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud, Sosial- og familieavdelingen, samt en referansegruppe bestående av fagpersoner fra ulike miljøer i Buskerud.

Studiets primære målgrupper er alle kategorier fagpersonell med relevans for psykisk helse og rusrelaterte problemer.

Dette lærer du hos oss

Etter å ha gjennomført alle studiets emner skal du:

  • ha utvidet kompetanse innen tverrfaglig og tverretatlig samarbeid og samhandling i behandling, rehabilitering og oppfølging av personer med rusproblemer og psykiske lidelser
  • i din praksis utøve et faglig helhetssyn kombinert med en evne til kritisk refleksjon for å kunne utvikle og styrke egen, brukerens og pårørendes kompetanse i overensstemmelse med helsepolitiske føringer, gjeldende lovverk og yrkesetiske retningslinjer
  • evne å arbeide relasjonsorientert med vekt på brukermedvirkning, mestring, samt benytte et mangfold av ulike metoder i lokalbasert psykisk helsearbeid

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!