Videre- og etterutdanning

Psykisk helse og rusrelaterte problemer

Universitetet i Sørøst-Norge, i Drammen (+1 locations)
Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Psykisk helse og rusrelaterte problemer

Dette er psykisk helse og rusrelaterte problemer

Studiets primære målgrupper er alle kategorier fagpersonell med relevans for psykisk helse og rusrelaterte problemer.

Dette lærer du hos oss

Etter å ha gjennomført alle studiets emner skal du:

ha utvidet kompetanse innen tverrfaglig og tverretatlig samarbeid og samhandling i behandling, rehabilitering og oppfølging av personer med rusproblemer og psykiske lidelser

i din praksis utøve et faglig helhetssyn kombinert med en evne til kritisk refleksjon for å kunne utvikle og styrke egen, brukerens og pårørendes kompetanse i overensstemmelse med helsepolitiske føringer, gjeldende lovverk og yrkesetiske retningslinjer

evne å arbeide relasjonsorientert med vekt på brukermedvirkning, mestring, samt benytte et mangfold av ulike metoder i lokalbasert psykisk helsearbeid

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights