Videre- og etterutdanning

Programmering 1, trinn 1-7 (Kompetanse for kvalitet)

Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Programmering 1, trinn 1-7 (Kompetanse for kvalitet)

Dette lærer du

Gjennom studiet skal du utvikle undervisningskunnskap i programmering i barneskolen. Studiet er didaktisk rettet, der det blir lagt vekt på ulike temaer innen programmering som kan brukes i både tverrfaglighet og ulike skolefag.

Studiet legger opp til at du kan utføre programmeringsoppgavene med de programmbare enhetene du ønsker og som du har tilgang til ved din skole. Studiet legger til rette for ulike aktiviteter slik at elevene lærer gjennom utforsking og lek. Aktivitetene i kurset planlegges med utgangspunkt i kompetansemål LK20 for de ulike fagene matematikk, naturfag, musikk og kunst og håndverk.

Emne1 som går på høstsemesteret vil omhandle didaktikk knyttet til programmering og algoritmisk tenkning. Her vil vi komme inn på utforskende programmering uten digitale verktøy, som analog programmering, pseudokode og lek som arbeidsmåte. I tillegg vil emnet fokusere på bruk av Minecraft i klasserommet. Gjennom Minecraft vil vi blant annet komme inn på algoritmisk tenkning, programmering, utforskning, problemløsning og tverrfaglighet.

Emne 2 som går på vårsemestret vil fokusere på programmering av ulike programmerbare enheter. Det vil være opp til deg å velge ønsket enhet ut fra temaene for de ulike øktene, og teste ut disse i din egen klasse.  Her vil du kunne velge enheter du skal jobbe med utfra hva som er tilgjengelig av utstyr på din skole. Aktuelle temaer er blant annet bevegelse, lys, sensorer, lyd og servoer. Det vil være tilgengelige asynkrone ressurser for et bredt utvalg av programmerbare enheter. Tanken er at du skal kunne ta i bruk enhetene på din skole og bruke disse videre i din undervisning etter endt kurs.  Et resultat av dette kan være at noen bruker Lego, mens en annen bruker micro:bit når økten handler om bevegelse. Etter en undervisningsøkt/utprøving i klasserom vil alle bli bedt om å dele sine opplegg og erfaringer med de andre studentene i studiet.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights