Vis studentum.no som: Mobil

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Drammen, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen

Som styrer står du til en hver tid i møte med nye lederoppgaver, roller og ansvar i barnehagen. Gjennom dette studiet vil du videreutvikle egen lederrolle ved å drøfte erfaringer i lys av forskning og teori som kilde til læring, sammen med andre. Kunnskap om administrasjon, ledelse og barnehagepedagogikk gir deg redskaper til å lede prosesser som bidrar til kollektiv organisasjonslæring.

Hvorfor Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen?

Særpreg ved barnehager krever en spesiell forståelse av ledelse som kobler denne med barnehagepedagogikk og læring. Som styrer må du være en tydelig og faglig leder og samtidig være i stand til å utvikle og endre barnehagen i tråd med barnehageloven og barnehagens samfunnsmandat. Gjennom studiet vil studentene videreutvikle egen lederrolle og innsikt i egen ledelsepraksis ved å drøfte erfaringer i lys av forskning og teori. I studiet er lederutvikling koblet tett til utvikling av praksis for å få til endring.

Dette lærer du hos oss

Studiet har en praksisnær tilnærming til ledelse som vektlegger de dagligdagse lederhandlingene.

Følgende hovedtemaer gjennomgås:

  1. Lederrollen: Rollen som styrer og leder av barnehagen
  2. Tidlig innsats og inkluderende fellesskap
  3. Ledelse av utvikling og endringsarbeid

Hvert tema går over ett semester. I tillegg er "Ledelse av barnehagen som pedagogisk virksomhet og samarbeid med andre" et gjennomgående tema i hele studiet.

Se mer deltaljert informasjon om studiet på denne lenken

Hvem passer studiet for?

Studiet henvender seg til styrere i kommunale og private barnehager, og er åpent for både erfarne og nytilsatte. Assisterende styrere kan få tilbud om plass ved ledig kapasitet.

Studiet kan søkes innpasset i en av følgende mastergrader ved USN:

  • Master i pedagogikk 
  • Executive Master of Management

Opptak via Utdanningsdirektoratet

Hovedopptak til lederutdanningen for styrere i barnehager vil gå gjennom utdanningsdirektoratet som også dekker studieavgiften til dette studiet. Studiet er altså gratis for deltakerne. Det kan påløpe noen kostnader til reise og opphold og pensumlitteratur som deltakere eller barnehageeier dekker selv.

Søknader sendes via Utdanningsdirektoratets hjemmeside innen 1. mars. 
Søkere som får tildelt studieplass via Udir, vil bli kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Dette skjer i løpet av våren. Søkere vil da få en link fra USN med tilgang til søknadsskjema og informasjon om videre søknadsprosess.

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!