Videre- og etterutdanning

Matematikk 1 trinn 1-7 - kompetanse for kvalitet

Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Matematikk 1 trinn 1-7 - kompetanse for kvalitet

Matematikk 1 er et studium for lærere som har lite eller ingen formell utdanning i matematikk ut over videregående skole.

Hvorfor matematikk 1?

Studiet vil gi deg undervisningskunnskap i matematikk rettet mot trinnene du underviser på.

Dette innebærer at du får solid og reflektert forståelse for den matematikken elevene skal lære på disse trinnene, og hvordan denne utvikles videre på høyere trinn.

Studiet gir didaktisk kompetanse for å tilrettelegge matematikkundervisning for alle elever, og gjennom variasjon og tilpasning kunne sette seg inn i elevenes perspektiv og læringsprosesser.

Videre får du matematikkfaglig kunnskap både til selv å kunne gjennomføre og forstå matematiske prosesser og argumenter, og å kunne analysere slike som foreslås av andre med tanke på å vurdere deres holdbarhet og eventuelle potensial.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights