Master

Helsesykepleie

Universitetet i Agder, i Kristiansand (+1 locations)
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Helsesykepleie

Hovedmålgruppen for helsesykepleie er barn, unge og deres familier. Studieprogrammet i helsesykepleie skal lære deg å arbeide helsefremmende, forebyggende og endringsfokusert på individ-, gruppe-, system- og samfunnsnivå. Helsesykepleiere arbeider for eksempel ved helsestasjoner, i skolehelsetjenesten, helsestasjoner for ungdom og vaksinasjons- og smittevernkontor. Etter endt utdanning skal du kunne bidra til utvikling av helsetjenesten i takt med demografiske, sosiale, miljømessige og teknologiske endringer.

Studiet skal lære deg å fremme gode helsevalg, mestring og livskvalitet. Du skal også kunne identifisere skjevutvikling, omsorgssvikt og sykdom. Som helsesykepleier skal du kunne bidra til utvikling av likeverdige tjenestetilbud. Dette innebærer at du kan arbeide kultursensitivt og sikre tilrettelagte språklige og kulturelle tjenester. Det legges vekt på å utvikle evne til etisk og kritisk refleksjon, og å kunne arbeide kunnskapsbasert.

Når du er ferdig med studiet skal du kunne gjøre selvstendige, systematiske kliniske vurderinger, prioriteringer og beslutninger. Du skal også kunne bidra til å skape trygge relasjoner gjennom kommunikasjon, veiledning og tverrfaglig samarbeid.
Universitetet i Agder
Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Agder

Highlights