Vis studentum.no som: Mobil

Politivitenskap - Master

Politihøgskolen
Sammendrag
Deltid
4 år, 120 studiepoeng
Master, 2 år
Ja

Politivitenskap - Master

Master i politivitenskap har som formål å høyne analyse- og forskningskompetansen innen politiet. Studiet er et deltidsstudium (med samlinger og studiearbeid utenom samlingene) over fire år og er organisert i åtte emner som bygger på hverandre. Til sammen utgjør emnene en mastergrad i politivitenskap med et omfang på 120 studiepoeng.

Normert studieprogresjon er 15 studiepoeng hvert semester. Hvert av de fire studieårene anslås til ca. 840 timers studiearbeid, i alt ca. 3400 timer. Studiet omfatter deltakelse i undervisning, arbeid med oppgaver enkeltvis og i grupper, levering av arbeidskrav, litteraturstudier, eksamener og masteroppgaven.

Målgruppe

Masterstudiet i politivitenskap retter seg primært mot personer med politiutdanning og andre personer ansatt i politiet.

Studiet er åpent for studenter som søker rett fra bachelorutdanningen ved Politihøgskolen og for polititjenestepersoner fra andre nordiske land. Jurister og samarbeidende yrkesgrupper innen tollvesen, kriminalomsorg eller kriminalitetsforebyggende virksomhet kan også søke opptak.

Opptakskrav/Søknad

Søkere med utdanning fra Politihøgskolen må ha:

  • Vitnemål for bestått bachelorgrad/treårig grunnutdanning
  • Søkere med toårig utdanning fra Politiskole må dokumentere minst 60 studiepoeng eller tilsvarende fra studier på universitets- eller høgskolenivå (inkludert videreutdanninger)

Søkere uten utdanning fra Politihøgskolen må ha:

  • Bachelorgrad fra universitet eller høgskole

Søkere uten utdanning fra Politihøgskolen må også dokumentere én av følgende:

  • Et pågående arbeidsforhold i politi- og lensmannsetaten
  • Minst to år med relevant arbeidserfaring innenfor politi, toll, kriminalomsorg, barnevern, kriminalitetsforebyggende arbeid eller andre organ som opererer i tett samarbeid med politi- og lensmannsetaten

Alle søkere må dokumentere én av følgende fordypninger:

  • Fordypning i relevant fagkrets med et omfang av minimum 80 studiepoeng
  • Integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor relevant fagkrets for masterutdanningen

Alle søkere må dokumentere et gjennomsnitt med minst karakteren C eller bedre, alternativt 3.0 eller bedre etter gammel ordning.

Karaktersnitt beregnes på bakgrunn av den treårige utdanningen som skal benyttes som opptaksgrunnlag.

Søkere med politiutdanning fra andre nordiske land må dokumentere utdanning tilsvarende en bachelorgrad i varighet og omfang.

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere at de dekker de formelle kravene for utenlandsk utdanning gitt av NOKUT, herunder også eventuelle krav til norsk og engelsk gitt i GSU-listen.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Politihøgskolen

Politihøgskolen (PHS)

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med et eget styre som øverste organ. Politihøgskolen hører inn under Politidirektoratet, og har til oppgave å gi grunnutdanning for tjeneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og videreutdanning til de ansatte i etaten.

Politihøgskolen driver forsknings- og utviklingsarbeid og faglig formidling innenfor fagområdene sine. Politihøgskolen har fire studiesteder: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Målet for Politihøgskolen er å utdanne selvstendige og reflekterte polititjenestemenn og -kvinner, og som politi er det nødvendig å ha et bevisst forhold til egne holdninger og til egne valg i det daglige arbeidet.

Vis alle utdanninger fra Politihøgskolen

Kontaktinformasjon til Politihøgskolen

Politihøgskolen

Slemdalsveien 5
0369 Oslo

Tlf: 23 19 99 00
www.phs.no


Studiested

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!