Master

Erfaringsbasert master i information security

Politihøgskolen, i Gjøvik (+1 studiesteder)
Varighet
3 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Erfaringsbasert master i information security

Erfaringsbasert master i information security

Masterutdanningen er for deg som ønsker fordypning i hvordan etterforskning gjennomføres i cyberdomenet, og hvordan den skal gjennomføres for å ivareta kriminaltekniske hensyn, rettssikkerhet og personvern.

Vi samarbeider med NTNU om å tilby denne masterutdanningen.

Would you like to contribute to strengthening civil protection?

Do you work in areas related to information security, digital investigation, or cybercrime?

Through this experience-based master’s degree programme in information security you will learn how to deal with and prevent cyberattacks to strengthen civil protection.

The technological development results in more vulnerabilities, risks, and challenges. An increasing number of people have work related to hacking, digital fraud, data breaches, cyberattacks, and cyber espionage as their living. Everything and everyone may be hacked, and the professional data criminals may demand ransom in crypto currencies. This leads to an increasing need for understanding and dealing with cyber risk.The programme is organised in such a way that it may be taken along with a job. It is taught in English.

Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

Politihøgskolen (PHS)

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med et eget styre som øverste organ. Politihøgskolen hører inn under Politidirektoratet, og har til oppgave å gi grunnutdanning for tjeneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og videreutdanning til de ansatte...

Les mer og vis alle utdanninger ved Politihøgskolen

Highlights