Vis studentum.no som: Mobil

Politi - Etterutdanning og videreutdanning

Politihøgskolen
Sammendrag
Heltid/deltid
De ulike studiene har ulikt omfang
Videre- og etterutdanning

Politi - Etterutdanning og videreutdanning

Det finnes over 90 etter- og videreutdanninger ved Politihøgskolen. Utdanningene utvikles i takt med samfunns- og kriminalitetsutviklingen, og skal møte behovene for kompetanse i etaten.

Etter- og videreutdanningene er delt inn i områdene ledelsesutdanninger, pedagogiske utdanninger, etterforskning og kriminalteknikk, politioperative utdanninger, sivile utdanninger, juristutdanninger og forebygging og mangfold.

Studiefakta, Tittel m.m

Etter- / Videreutdanning

Politihøgskolen

Politihøgskolen (PHS)

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med et eget styre som øverste organ. Politihøgskolen hører inn under Politidirektoratet, og har til oppgave å gi grunnutdanning for tjeneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og videreutdanning til de ansatte i etaten.

Politihøgskolen driver forsknings- og utviklingsarbeid og faglig formidling innenfor fagområdene sine. Politihøgskolen har fire studiesteder: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Målet for Politihøgskolen er å utdanne selvstendige og reflekterte polititjenestemenn og -kvinner, og som politi er det nødvendig å ha et bevisst forhold til egne holdninger og til egne valg i det daglige arbeidet.

Vis alle utdanninger fra Politihøgskolen

Kontaktinformasjon til Politihøgskolen

Politihøgskolen

Slemdalsveien 5
0369 Oslo

Tlf: 23 19 99 00
www.phs.no


Studiested

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!