Norsk 2 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Norsk 2 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Mål for studiet er å gjøre lærere i stand til å møte norskfaglige utfordringer i et flerkulturelt og multimedialt samfunn. I så vel språklige som litterære emner, vil Norsk 2 integrere et andrespråksperspektiv og et interkulturelt perspektiv. Studiet er for deg som allerede har 30 studiepoeng i faget. Videre- og etterutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet.

Studiet fokuserer på elevers forståelse av og produksjon av tekster, muntlige tekster, sammensatte tekster og skriftlige tekster. I arbeidet med å tolke og produsere tekster blir retorikk vektlagt som oppskrift for tekstproduksjon og som analyseverktøy. Skriveopplæring og vurdering er sentrale emner på kurset.

Arbeid med skjønnlitteratur i flere sjangrer utgjør en omfattende del av studiet. Eldre klassikere så vel som samtidsdiktning blir tematisert, og det samiske perspektivet er ivaretatt. Analyse, litterære samtaler samt didaktisk arbeid med skjønnlitteratur i klasserommet blir vektlagt.

Et mål for studiet er å skape forståelse for sammenhengen mellom fortid og nåtid i språk og tekstkultur. Emner som gis stor plass blir derfor eldre litteratur og språkhistorie.

Skriveopplæring og lesedidaktikk er emner som tar sikte på å bidra til videreutvikling av lese- og skriveferdigheter. Andre emner ved kurset er samtidsdikting i flere sjangrer, samt arbeid med essay og film.

I språklige, så vel som litterære emner, vil flerspråklighet og andrespråkslæring, samt et interkulturelt perspektiv være gjennomgående.

Studieside for Norsk 2 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!