Idrettspsykologi

Norges idrettshøgskole
Sammendrag
Master
Oslo
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Idrettspsykologi

Master i idrett og samfunnsvitenskap er et program innenfor det humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningsfeltet med svært gode muligheter til faglig fordypning, i tett kontakt med yrkeslivet. Samfunnet er i stadig utvikling og våre studieretninger vil gi deg solid og oppdatert kunnskap om idrettens betydning.

Studieretning idrettspsykologi er et fordypningsstudium der studentene spesialiserer seg innenfor idrettspsykologi. Studentene gis en grundig innføring i idrettspsykologiske teorier fra første semester. Studentene får gjennom hele det første året en grundig innføring i kvantitativ og kvalitativ metode. I 2. semester inngår idrettspsykologi som et teoretisk rammeverk studentene bruker for å analysere og besvare problemstillinger i samarbeid med en ekstern partner (bedrift, organisasjon eller offentlig virksomhet) i form av emnet Prosjektdesign i bedrift. Det tredje semesteret gir en stor grad av valgfrihet. Vi tilbyr valgfrie fordypningsemner i idrettspsykologi der studentene spesialiserer seg ytterligere i idrettspsykologisk teori og relevante problemstillinger. For de som ønsker det, legges det til rette for et utenlandsopphold. Fjerde semester skriver alle studentene en avsluttende masteroppgave.

Kontaktinformasjon til Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole

Sognsveien 220
0806 Oslo

Tlf: +47 23 26 20 00
Fax 22 23 42 20

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!