Videre- og etterutdanning

Penge- og dataspill: Lidenskap og avhengighet

Høgskolen i Innlandet, Nettstudier
Varighet
0,5 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Varighet
0,5 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato

Penge- og dataspill: Lidenskap og avhengighet

Emnets innhold

Studiet går på deltid, er samlingsbasert og gir en innføring i penge- og dataspill med fokus på lek, læring, lidenskap og avhengighet.
Studiet belyser følgende seks temaer:

1. Spillemarkedet: Historie, politikk og regulering.

2. Spillernes perspektiver: Spill som opplevelse, lærings- og sosialiseringsarena.

3. Spillet: Situasjonelle og strukturelle faktorer i spill, sårbarhetsfaktorer og utvikling av spilleproblemer.

4. De første møtene med mennesker med spilleproblemer: Problemspillernes beskrivelse, kartlegging av problemer og hva hjelperne kan gjøre.

5. Videre tiltak og behandling: Behandlingstilbud og behandlingsmetoder, samt økonomisk rådgiving.

6. Nettverk og relasjoner: Pårørende som ressurs, familieperspektiv og andre nøkler for rehabilitering.

Målgruppe

Opplæringen er spesielt egnet for ansatte i helse-, skole-, sosial- og velferdssektoren (NAV), og andre som:

  • vil øke forståelsen for hvorfor spillene er så attraktive og hvor grensen går mellom lystbetont og problematisk spilling.
  • kan forebygge og oppdage spilleproblemer.
  • skal ta imot og iverksette tiltak og behandling.
  • skal støtte og følge opp problemspillere og/eller deres pårørende i etterkant av iverksatte tiltak og behandling.

Studiet er 2-delt:

Del A er et praktisk/teoretisk kurs over 12 uker med nettstøtte og to 2-dagers samlinger. Kurset starter med en 2-dagers samling, etterfulgt av en periode på 6 - 8 uker, hvor tilegnelse av kunnskap og ferdigheter skjer via en nettbasert læringsportal før det arrangeres en ny 2-dagers samling. I perioden mellom samlingene arbeider studentene på nett - individuelt og gruppevis. Læringsportalen består av ulike pedagogiske virkemidler, blant annet videoer med sentrale fagpersoner, spilleavhengige og pårørende. Del A avsluttes med en flervalgstest, hvor bestått test gir kursbevis.

Del B består i å gjennomføre en prosjektoppgave. Bestått Del A og B gir til sammen 15 studiepoeng på masternivå.

Samlinger vår 2024 (med forbehold om at det kan bli endringer):

  • samling:16. - 17. januar 2024
  • samling: 5. - 6. mars 2024
Samlingene foregår på Gardermoen.
Opplæringsprogrammet er utviklet og gjennomføres med støtte fra Helsedirektoratet.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Vår

  • Nettbasert med samlinger
  • Nettstudier
Høgskolen i Innlandet
Hamarveien 112
2411 Elverum

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.  Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Innlandet

Highlights