Master

Master i avansert klinisk allmennsykepleie

Varighet
3 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
3 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Master i avansert klinisk allmennsykepleie

Master i avansert klinisk allmennsykepleie gir deg breddekompetanse i å håndtere sykepleiefaglige problemstillinger på individ, gruppe og systemnivå. Du utvikler spesielt ferdigheter til å arbeide klinisk og personsentrert.

Studiet retter seg både mot deg som er nyutdannet sykepleier og deg som har arbeidserfaring som sykepleier. Med fullført utdanning kan du søke spesialistgodkjenning i klinisk allmennsykepleie.

Studiet gir deg kunnskap om sykepleie til alle grupper innen helsetjenesten, med et spesielt fokus på pasienter med kroniske, somatiske, psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer. Du utfordres til å se hvordan du kan bidra til å utvikle og styrke sykepleietjenesten. Du utvikler kompetanse i å vurdere pasienter med komplekse og sammensatte helsetilstander, samt ivareta pårørende og familien på en helhetlig måte. Du vil også tilegne deg kunnskap om tverrfaglig samhandling til det beste for pasientene og deres pårørende.

Det er økt behov for sykepleiefaglig kompetanse i helsetjenesten, spesielt i kommunene. Med master i avansert klinisk allmennsykepleie vil du være kvalifisert til å bidra til utvikling av fremtidens helsetjenester både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Utdanningen bygger på nasjonal forskrift, og kommuner og private tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester kan søke tilskudd til å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk allmennsykepleie på masternivå. Les mer om ordningen her.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Elverum
Høgskolen i Innlandet
Hamarveien 112
2411 Elverum

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.  Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Innlandet

Highlights