Avansert klinisk allmennsykepleie

Universitetet i Agder
Sammendrag
Master
Kristiansand
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Avansert klinisk allmennsykepleie

Programmet skal utdanne sykepleiere som har breddekompetanse, og kan yte helhetlig helsehjelp til pasienter i alle aldre både med somatiske, psykiske og rusrelaterte helseutfordringer og sykdommer. Fagområdet dekker helsefremmende, sykdomsforebyggende, behandlende, rehabiliterende og/eller lindrende perspektiv. En viktig gruppe er pasienter med kronisk sykdom og pasienter med flere og sammensatte tilstander. Allmennsykepleiere skal bidra til helhetlige pasientforløp, ivareta pasienten i kritiske overganger og bidra til trygge, virkningsfulle og samordnede tjenester med god ressursutnyttelse og til innovasjon, forbedringsarbeid og systematisk brukerinvolvering. En klinisk allmennsykepleier skal ha omfattende klinisk vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Tlf: 38 14 10 00 (Kristiansand) 37 23 30 00 (Grimstad)

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!