Master

Avansert klinisk allmennsykepleie

Universitetet i Agder, i Kristiansand
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Avansert klinisk allmennsykepleie

I dette programmet får du kompetanse for fremtidens helse- og omsorgstjenester. Helsetjenestene står overfor utfordrende oppgaver fremover. Tjenestene må utvikles videre for slik at det er tilpasset de ulike pasient- og brukergruppene

I masterprogrammet i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) kan du utvikle kunnskap og kliniske ferdigheter slik at du kan ivareta AKS-funksjonen i helsetjenestene. Sykepleiere som tar mastergrad i avansert klinisk sykepleie, kan søke om offentlig spesialistgodkjenning.

Kommuner, frivillige organisasjoner og bedrifter kan søke om lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie. Formålet med lønnstilskuddet er å stimulere kommuner til kompetanseoppbygging gjennom å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie som ivaretar behov i den kommunale helse- og omsorgtjenesten.
Universitetet i Agder
Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Agder

Highlights