Vis studentum.no som: Mobil

Masterstudium i klinisk sykepleie – Avansert klinisk allmennsykepleie (120 studiepoeng)

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Master
Fredrikstad
2 år
Heltid

Masterstudium i klinisk sykepleie – Avansert klinisk allmennsykepleie (120 studiepoeng)

Helsesektoren opplever en økende andel eldre pasienter, pasienter med kroniske sykdommer og pasienter med mer komplekse sykdomsbilder. Det er et behov for stadig mer spesialiserte behandlingstilbud og økende bruk av teknologi, som generelt stiller høye krav til sykepleieres kliniske kompetanse.

Denne masteren har fokus på å gi deg vurderings- og handlingskompetanse til å ivareta en spesialisert klinisk sykepleierfunksjon.

Det er totalt fire studieretninger knyttet til studieprogrammet Masterstudium i klinisk sykepleie, hvorav Avansert klinisk allmennsykepleie utgjør én av disse. De øvrige tre er Anestesisykepleie, Intensivsykepleie og Operasjonssykepleie.

Masterutdanningen er relevant for deg som jobber i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og i andre deler av helsetjenesten.

Etter fullført og bestått masterstudium vil du være kvalifisert til spesialistgodkjenning i avansert klinisk allmennsykepleie.

Innhold i studiet

Gjennom studiet lærer du hvordan du kobler teori og klinisk praksis, med hovedfokus på pasientnære problemstillinger. Studiet legger grunnlag for en kritisk og reflektert tilnærming, samt anvendelse av relevant forskning både i direkte pasientkontakt (klinisk), i undervisning og i forsknings- og fagutviklingsarbeid.

Mastergradsstudiet er et heltidsstudium som består av syv obligatoriske emner, samt ett valgfritt emne. 2. og 3. semester inneholder hver sin praksisperiode à 6 uker. Siste semester består av arbeid med masteroppgaven. Se oppbygging og gjennomføring for mer informasjon.

Studiemiljø

Studiet er basert på ukentlige samlinger inntil 2 dager. Samlingene vil i hovedsak være på campus, men noe av undervisningen vil kunne foregå digitalt. Det vil legges opp til fleksible digitale undervisnings- og læringsaktiviteter mellom samlingene.

Gjennom studiet får du øve på ferdigheter og samhandling i høgskolens SimFredrikstad, hvor vi kan tilby en autentisk læringsarena med et levende miljø der målet er å lære av og med hverandre. 

Kliniske praksisstudier vil gjennomføres i kommunehelsetjenesten, blant annet i sykehjem, legevakt, kommunal akutt døgnenhet og legekontor.

Som masterstudent hos oss blir du en del av et aktivt forskermiljø der du både kan delta i forskningsdiskusjoner i forskergrupper og selv legge grunnlag for eget mastergradsarbeid.

Dersom du ønsker å ta noe av masteren i utlandet, vil dette være mulig i 4. semester i forbindelse med datainnsamling til masteroppgaven. Les mer under studieopphold i utlandet.

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

Ønsker du å ta en fremtidsrettet høgskoleutdanning? Da kan Høgskolen i Østfold være stedet for deg!

Høgskolen i Østfold holder til i moderne lokaler i Halden og Fredrikstad, og tilbyr over 100 studier på ulike nivå. I tillegg til et stort antall grunnutdanninger – årsstudier, bachelor- og masterstudier – tilbyr skolen en rekke etter- og videreutdanninger.

Samlet har høgskolen rundt 7.000 studenter og 620 ansatte i ulike stillinger.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Østfold

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!