Kortere studier

Introduksjon til Rasch analyse

Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato

Introduksjon til Rasch analyse

Rasch analyse er en statistisk metode som brukes til å analysere og evaluere data fra tester, spørreskjemaer eller andre måleinstrumenter. Metoden er spesielt nyttig for å måle og analysere latente egenskaper, det vil si egenskaper som ikke direkte kan observeres, som f.eks. kunnskapsnivå, psykiske plager eller livskvalitet. Rasch analysen gir ulike statistiske mål som kan brukes til å vurdere kvaliteten på et måleinstrument/skala. Ved bruk av Rasch analyse undersøker man om data passer til Rasch modellen. Rasch analyse anvendes både for å utvikle nye måleinstrumenter/skalaer og for å forbedre eksisterende.

Rasch analyse kan være svært nyttig i forskning og evalueringssammenhenger der man ønsker å måle og forstå latente egenskaper. Analysen kan bidra til å vurdere validiteten og reliabiliteten til et måleinstrument/skala og på grunnlag av denne vurderingen kunne forbedre måleinstrumentet/skalaens psykometriske egenskaper. Rasch analysen brukes innenfor ulike fagfelt, som blant annet utdanning, psykologi og helsefag.

Emnet har til hensikt å introdusere deltakerne for egenskapene ved Rasch modellen, samt opparbeide ferdigheter i å gjennomføre Rasch analyser i programvaren RUMM2030+. Emnet kombinerer forelesninger, seminarer, analysearbeid, framlegg og selvstudium. Kandiatene oppfordres til å ta utgangspunkt i eget forskningsprosjekt, og bruke eget datamateriale for analyser. For de som ikke har egne data, vil datasett være tilgjengelig.

Emnet avsluttes med individuell hjemmeeksamen strukturert som en vitenskapelig artikkel som tar utgangspunkt i egenskapene ved Rasch modellen og analyser gjennomført i løpet av emnet.

Emnet gjennomføres på Elverum, og det er obligatorisk deltakelse og oppmøte på undervisning.

Samlingsdatoer 2024:

  • 30. - 31. januar
  • 1. februar
  • 13. - 14. februar

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Vår

  • Nettbasert med samlinger
  • Elverum
Høgskolen i Innlandet
Hamarveien 112
2411 Elverum

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.  Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Innlandet

Highlights