Lønn og fremtidsutsikter for Oversetter

Oversettere oversetter innhold fra ett språk til et annet.

Relaterte yrker: Filolog Tolk

Oversetteren skal formidle innhold fra et språk til et annet på best mulig måte. Som oversetter må du forstå nyansene i språket og kulturelle koder for å beholde meningen i teksten. I dette yrket spesialiserer du deg i ett eller flere fremmedspråk. I tillegg må du kunne sette deg inn i fagområdet for teksten du oversetter. Det er viktig å ha kjennskap til

Les mer om Oversetter

En oversetter må være dyktig i, og ha interesse for, fremmedspråk. Du må også være svært god i norsk. Kulturforståelse er nødvendig for å kunne formidle et budskap slik at mottakeren får tak i meningsinnholdet på en best mulig måte. I tillegg til meget gode språkkunnskaper, må du være nøyaktig og ha gode formidlingsevner. Du må dessuten ha evnen til å sette

Les mer om Oversetter

Oversettere har ofte høyere utdanning innen ett eller flere språk. NHH har ansvar for translatøreksamen som gir tittelen statsautorisert translatør.

* Kilde: utdanning.no
Gjennomsnittslønn
53 970 NOK *
Per måned
* Kilde: ssb.no
Gjennomsnittslønn for Oversetter

Menn tjener 2% mer enn kvinner
 • 53 970 NOK
 • 53 580 NOK
 • 54 850 NOK
Gjennomsnittslønn for alle kjønn per sektor

Gjennomsnittslønnen er 20% høyere i privat enn i offentlig sektor
 • 56 430 NOK
 • 45 010 NOK
Lønnsutvikling for Oversetter

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt noe over tid
 • 37 000 NOK
 • 37 370 NOK
 • 41 120 NOK
 • 42 420 NOK
 • 43 490 NOK
 • 44 460 NOK
 • 47 090 NOK
 • 53 970 NOK

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt noe over tid
 • 4 NOK

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt noe over tid
 • 6 NOK
Annonser