Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Master
Bergen
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Klasserom
Startdatoer
Bergen
Høst

Bergen
Vår

Lingvistikk

Lingvistikk er vitskapen om menneskeleg språk og språkbruk. Faget søker etter svar på spørsmål som:  

I dagens globaliserte og digitaliserte samfunn er fleirspråkleg kommunikasjon viktig. Det er stor etterspurnad etter applikasjonar som handterer språk, m.a. omsetting av dokument, men også språkkonsulenttenester. Personar med utdanning innan lingvistikk har mykje å bidra med på fagfeltet datalingvistikk og språkteknologi (bruk av datateknologi for behandling av naturlege språk). 

Europa og Norge vert i større grad fleirspråkleg. Dette medfører at lingvistisk kunnskap er særdeles verdifullt for å forstå språklæring, språkbruk og språkvanskar gjennom hele livsløpet frå tideleg barndom til alderdom særdeles når det er meir enn et språk.  

  • Kva er unikt med det menneskelege språket? 
  • Språka har uendeleg mange moglege kombinasjonar av ord. Korleis kan vi då skildre dei systematisk og presist? 
  • Korleis og kvifor deler vi verdsspråka inn i ulike familiar? 

Med master i lingvistikk kan du medverke i prosjekt innan språkdokumentasjon, -utdanning og -teknologi, som utforming og oppbygging av digitale ordbøker. Denne type prosjekt er spesielt verdfulle for dei som snakkar minoritetsspråk.  

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!