Bachelor
Ingen anmeldelser

Europeiske språk (bachelor)

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Europeiske språk (bachelor)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

Har du tenkt på hva som skal til for at du skal få del i kunnskaper, erfaringer og informasjon fra hele verden? Hva som gjør det mulig for mennesker i ulike kulturer å kommunisere med hverandre?

                                                                                                                                                                                                

Det er fordi det finnes mennesker som har høy kompetanse i fremmedspråk. De kan forstå, oversette, fortolke og forklare. Slik legger de fundamentet for kommunikasjon verden over. Gjennom et studium av fremmedspråk kan du bli en av dem.

Innhold i studiet

I bachelor-programmet Europeiske språk studerer du ett eller flere språk, i teori og praksis, grammatikk og språkbruk. Grammatikken gjør at du forstår hvordan språket er bygd opp. Kunnskap om språket gir deg innsikt i hvordan språket blir brukt muntlig og skriftlig i det samfunnet det eksisterer i, for eksempel i litteratur, samfunnsdebatt, dagligtale eller media. Når du lærer om historie, politikk og kulturuttrykk der språket snakkes, forstår du forskjeller og ulikheter mellom språk og hvordan språk og tenkesett påvirker hverandre. Slik blir du en aktiv bruker av fremmedspråket.

Læringsmiljø

Vi vil at du skal engasjere deg i din egen og dine medstudenters læring!

Vi har laget studiet slik at du får mulighet til å delta aktivt i egen læring sammen med dine medstudenter. Det er gjennom å forberede deg godt, ta aktivt del og jevnlig arbeid i grupper at du virkelig får utbytte av undervisningen. I tillegg gir vi deg viktige redskaper som støtter opp om læringen, for eksempel kurs i studieteknikk og oppgaveskriving, ekskursjoner, løpende aktiviteter på læringsplattformen Canvas og mange faglig-sosiale arrangementer i løpet av studieåret.

For mer informasjon, gå inn på den enkelte studieretning:

  • Engelsk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk
  • Russisk
  • Spansk
  • Tysk
                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights