Yrker med høy lønn og utdanningsveien dit

Er en god lønn den viktigste faktoren for deg i valg av yrke? Her finner du en oversikt over de best betalte yrkene og utdanningen du trenger for å kvalifisere for jobben.

Vil du ha en av Norges best betalte jobber? Er penger din drivkraft mot suksess? For noen spiller den fremtidige lønnen en viktig rolle i valg av studier. Samtidig er det essensielt å ha en interesse for faget og de evnene som kreves for å lykkes. Flere av de best betalte yrkene er innenfor økonomi og ledelse, men de6 finnes også yrker med høy lønn for deg som ønsker en annen karrierevei. Kanskje et av yrkene passer perfekt for deg?  

Lønnen for de ulike yrkene er oppgitt i gjennomsnittslønn per måned, og er hentet fra SSB sin lønnsstatistikk for 2023. 

Topp 10 yrker med høy lønn 

Leder innen ulike områder (forsikring og finans, olje og gass, offentlig administrasjon) 

113 210 – 125 930 kr 

Lederyrket er allsidig, og arbeidsoppgavene kan variere stort mellom ulike virksomheter. For å nevne noe, vil du som toppleder i et stort selskap ha et overordnet ansvar for virksomheten, medarbeidere, bedriftens prestasjon, budsjett og mål.  

Det finnes ingen formelle utdanningskrav for deg som ønsker en karriere som leder, men det vil i de aller fleste tilfeller kreves at du har en relevant utdanning og god kjennskap til din bransje. Det finnes for eksempel en rekke utdanninger innenfor organisasjon og ledelse og business management som alle er relevante for yrket.  

Se utdanninger innen business management og organisasjon og ledelse 

Handels- og skipsmegler  

123 560 kr 

En handels- og skipsmegler arbeider med rådgivning, forhandling og avtaleinngåelse av maritime forretninger Det kan dreie seg om frakt, kjøp og salg av skip eller avtaler om tjenester knyttet til skipsanløp.  

Det kreves ingen spesifikk utdanning for å utøve yrket, men det er vanlig med en økonomisk, administrativ, juridisk, maritim eller teknisk utdanning.  

Se utdanninger innen maritim ledelse og økonomi og administrasjon

Finans og økonomisjef  

105 450 kr 

Økonomisjefer har overordnet ansvar for de økonomiske spørsmålene i et selskap. Dette inkluderer budsjett, regnskap, utgifter og investeringer. Det er også vanlig at økonomisjefer er leder for selskapets økonomi- og regnskapsavdeling, hvilket innebærer personalansvar.  

For å bli økonomisjef kreves høyere utdanning innen økonomi og ledelse. Du kan for eksempel ta en mastergrad innen økonomi og administrasjon, ledelse og organisasjonspsykologi eller siviløkonomi.  

Se utdanninger innen økonomi 

Pilot 

104 220 kr 

Piloter arbeider med å føre et fly, helikopter eller fjernstyrt luftfartøy i sivil luftfart eller i Forsvaret.  

Du kan ta utdanning for å bli pilot både offentlig og privat. Den offentlige utdanningen tilbys ved UIT. Her betaler du ikke for utdanningen selv.  Du kan også ta utdanningen ved private fagskoler, via forsvaret eller i utlandet. Opptakskravene varierer fra skole til skole. Dersom du ønsker å studere i utlandet er det viktig å sjekke at denne kvalifiserer til godkjenning i Norge.  

Se pilotutdanninger

Finansmegler  

102 730 kr  

En finansmegler, også kalt aksjemegler, jobber med å kjøpe og selge aksjer og andre verdipapirer. Du kan både ha selskaper og privatpersoner som kunder og må belage deg på lange arbeidsdager. Finansmeglere arbeider i meglerhus og i banker.  

For å bli aksjemegler kreves bachelor eller master innen økonomi og finans, samt makroøkonomi. Den mest relevante utdanningen er siviløkonomutdanningen. 

Se utdanninger innen økonomi og administrasjon

Legespesialist 

102 270 kr 

En legespesialist er en lege som har gjennomført en spesialistutdanning innenfor et medisinsk felt og fått denne godkjent av helsedirektoratet. Man kan for eksempel bli spesialist innen nevrologi, barnesykdommer, radiologi eller generell kirurgi.  

For å bli legespesialist må du fullføre et profesjonsstudium i medisin. Videre søker du en LIS-utdanning (leger i spesialisering). Spesialiseringen er tredelt og består av LIS1, LIS2 og LIS3. Alle delene omfatter praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og annen undervisning i minst seks og et halvt år, etter tildelt autorisasjon som lege.  

Se utdanninger innen medisin

Geolog og geofysiker 

100 700 kr 

Geologer arbeider med å undersøke bergarter, fossiler og mineraler fra jordens ulike lag. En geofysiker arbeider med å forske på jordens fysikk og forsøker å forklare hva som skjer i jordas indre og yrte. Geologer og geofysikere jobber blant annet med kartlegging av olje- og gassforekomster, bergarter og fjellforhold. De arbeider også med å øke forståelsen for jordas sammensetning, klimaendringer og global oppvarming.  

For å bli geofysiker kan du ta en femårig mastergrad i geofysikk. Det er også mulig å ta en sivilingeniørutdanning innen geologi.  

Se utdanninger innen geofag

Administrerende direktør  

96 820 kr 

En administrerende direktør kan også kalles konsernsjef eller daglig leder, alt etter størrelsen på virksomheten man arbeider i. Tittelen tilegnes den personen som anses være ansvarlig for virksomhetens drift og ledelse.  

Det finnes ingen spesifikk utdanning for å bli administrerende direktør, men det vil i de aller fleste tilfeller være relevant å ha kunnskap og kompetanse innen organisasjon og ledelse, eller andre økonomirelaterte fag.  

Se utdanninger innen organisasjon og ledelse

Dommer 

96 650 kr 

En dommer arbeider med å lede rettsmøter og avgjør utfallet i saker ved dom. De behandler blant annet straffesaker og sivile saker samt dødsbo, konkursbo eller skilsmissebo. Dommere jobber i tingrett, jordskifterett, lagmannsrett eller høyesterett.  

Du skal fylle en rekke krav for å kunne bli dommer. Du må ha en master i rettsvitenskap eller ha avlagt en juridisk embetseksamen. Du må være norsk statsborger, ikke ha blitt fradømt stemmerett i offentlige saker, ha orden i egen økonomi og ha fylt 30 år for å bli dommer i høyesterett eller 25 år for øvrige domstoler. Det stilles høye krav til faglig dyktighet. 

Se utdanninger innen rettsvitenskap 

Sivilingeniør 

94 880 kr 

En sivilingeniør arbeider med å løse komplekse problemer og utvikling av teknologiske løsninger. Arbeidet innebærer som regel ledelse av prosjektarbeid innenfor et spesifikt fagområde. Det kan for eksempel være elektro, energi og miljø, fysikk, produkt og industri, maskin, prosess og produksjon etc.  

For å bli sivilingeniør kreves en femårig utdanning. Du kan enten ta et femårig masterprogram, eller en bachelor i ingeniørfag etterfulgt av en master i teknologi.  

Se sivilingeniørutdanninger

Kilde: ssb.no, utdanning.no, snl.no, uib.no  

Picture of Karoline Sten

Karoline Sten

Site Manager (Vis mer)
Karoline jobber som Site Manager på studentum.no og hjelper studieinteresserte med å finne utdanning i og utenfor Norge. Karoline er født og oppvokst i Norge, men bor og jobber nå i Stockholm. Hun har en bachelorgrad i turismevitenskap med medieteknikk som sideemne fra Södertörns Högskola i Stockholm. Hun har også en årsenhet i Reiselivsledelse fra UIS. (Vis mindre)

About

Karoline jobber som Site Manager på studentum.no og hjelper studieinteresserte med å finne utdanning i og utenfor Norge. Karoline er født og oppvokst i Norge, men bor og jobber nå i Stockholm. Hun har en bachelorgrad i turismevitenskap med medieteknikk som sideemne fra Södertörns Högskola i Stockholm. Hun har også en årsenhet i Reiselivsledelse fra UIS.

Annonser