Vis studentum.no som: Mobil

Er fagskoleutdanning noe for deg?

hva er fagskole

En fagskoleutdanning gir deg en yrkesrettet utdanning etter videregående med store sjanser til å få akkurat den jobben du er ute etter.

Fagskoleutdanningene går over et halvt til to år og utvikles sammen med arbeidslivet. Studentene avslutter gjerne utdanningen med et prosjektarbeid i samarbeid med næringslivet.

Ulike utdanninger på fagskolenivå: 

Hvem tar fagskoleutdanning?

Unge mennesker har ulike behov i læringsprosessen. Noen lærer bedre gjennom praksis fremfor teori, og de som velger fagskoleutdanning foretrekker gjerne praktisk oppgaveløsning fremfor teorilesing. En utdanning på fagskole gir like mye faglig tyngde og breddekunnskap som en høgskoleutdanning, og er en kortere vei inn i arbeidslivet. 

Nær 66 prosent av fagskolestudentene er tatt opp på grunnlag av yrkesfaglig kompetanse, 20 prosent på grunnlag av generell studiekompetanse og de resterende 14 prosent er tatt opp på bakgrunn av realkompetanse eller annen bakgrunn.

En ting det er viktig å merke seg er at ulike fagutdanninger har ulike opptakskrav. Noen krever kun studiespesialisering, mens andre krever yrkesfaglig kompetanse og/eller arbeidserfaring.

Hvordan gjennomføres utdanningen?

Du har ofte flere muligheter og større valgfrihet under en fagskoleutdanning. Både heltid, deltid, nettbasert og samlingsbasert er noen av mulighetene studentene har. Det er nok også derfor mange av de som allerede er i jobb, men som vil utvide kompetansen sin, tar en fagskoleutdanning.

Veien etter fagskoleutdanningen

Etterspørselen etter fagarbeidere øker, og det snakkes om at fagskoleutdanningene og mulighetene de gir ikke fremheves godt nok. Fagskoleutdanninger gir mange fordeler og har i tillegg flere videreutdanningsmuligheter. For det første fører blant annet fagskoleutdanninger i større grad til relevant arbeid enn akademiske utdanninger. For det andre kan du ende opp med høyere livslønn på grunn av kortere utdanning. Med fagskoleutdanning har du også mulighet til å først ta elektrofag og videreutdanne deg til å bli ingeniør gjennom Y-veien.

Den nye fagskoleloven

Den nye fagskoleloven skal i følge regjeringen gi økt kvalitet og bidra til økt status for fagskoleutdanningen, samt gode utdanningsvilkår for studentene. Med den nye fagskoleloven «Lov om høyere yrkesfaglig utdanning» blir fagskolen definert som høyere yrkesfaglig utdanning. Fra 1. juli 2018 fikk alle fagskolestudenter vitnemål med studiepoeng i stedet for fagskolepoeng. Tidligere fagskolestudenter kan be om ny utskrift av vitnemålet, der fagskolepoeng erstattes med studiepoeng. 

Må være NOKUT-godkjent

NOKUT har ansvar for å godkjenne all fagskoleutdanning i Norge. Kun tilbud som er godkjent av NOKUT kan kalles fagskoleutdanninger. Skoler som har godkjente fagskoletilbud kan kalle seg fagskoler.

Kravene for godkjenning er:

  • Utdanningstilbudet må bygge på treårig videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.
  • Tilbudet må være en selvstendig, yrkesrettet og avsluttende utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæring.
  • Utdanningstilbudet må ha et omfang tilsvarende 1/2-2 år på heltid).

Den komplette listen over godkjente fagskoletilbud finner du her.

Les mer om fagskoleutdanning

Kilder: NOKUT, NHO, Kunnskapsdepartementet.

Sist oppdatert: 17 okt 2019

Du kan kanskje også være interessert i:

Sist oppdatert: 26.08.2019

Veien til sjøkaptein

Mange drømmer om å kunne jobbe på sjøen som sjøkaptein. Kanskje har du tenkt at det kan være et passende yrke for deg? Da bør du lese her!

Les mer
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!