08 jun 2022

Kjønnspoeng – høyere utdanning

Hvilke studier gir kjønnspoeng?

Studier som gir kjønnspoeng

Menn og kvinner velger ulik utdanning. Det viser søkertallene fra Samordna opptak i fjor. På de helsefaglige områdene dominerer kvinnene, imens menn velger det mer tekniske. Økonomiske og juridiske fag er populære blant begge kjønn.

Interessen for høyere utdanning har økt jevnt de siste årene. Men kjønnsforskjellen i studievalg er fortsatt nokså tradisjonell. Til noen få studier der mannlige eller kvinnelige søkere er underrepresentert, gis det derfor kjønnspoeng.

Helsefag fortsatt kvinnedominert

Søkertallene fra 2014 viser at det fortsatt er forskjeller mellom hva menn og kvinner søker. Her er det blitt tatt utgangspunkt i førstevalget til søkerne.

Fagområdene flest menn søkte på:

 • Teknologi, ingeniørfag og arkitetur
 • Økonomi og administasjon
 • Helsefag

Innenfor disse fagområdene er det økonomi og administasjon, ingeniørutdanning, samfunnsfag og psykologi, juridisk utdanning inkludert politihøgskolen og sivilingeniørutdanning som er mest populære.

Fagområdene flest kvinner søkte på:

 • Helsefag
 • Samfunnsfag og psykologi
 • Økonomi og administrasjon

Her er det sykepleierutdanningen som er mest populær, men samfunnsfag og psykologi, økonomi og administasjon, jurdisk utdanning inkludert politihøgskolen, språk og lærerutdanning er også populære utdanningsvalg hos kvinnene.  

>> Les også: Kommer du inn på drømmestudiet ditt?

Kjønn gir studiepoeng

Til noen få studier der mannlige eller kvinnelige søkere er underrepresentert, gis det kjønnspoeng. Kjønnspoeng blir gitt automatisk hvis man søker på et av studiene nevnt under.

Kvinner får 2 kjønnspoeng hvis de søker på:

 • Bachelorutdanninger i ingeniørfag (bortsett fra kjemi)
 • 5-årige masterstudier i Teknologi og ingeniørfag ved NTNU (bortsett fra kjemi- og bioteknologi og industriell design)
 • Bachelorutdanninger i maritime fag ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen Stord/Haugesund (bortsett fra shipping management og shippingledelse ved Høgskolen i Ålesund)
 • Landbruksstudium ved Høgskolen i Hedmark

Menn får 2 kjønnspoeng hvis de søker på:

 • Veterinærstudiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Dyrepleierutdanning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

>> Regn ut dine skolepoeng her!

Hvorfor velge utradisjonelt?

En jevn kjønnsfordeling er viktig i alle yrker, da det kan bidra til bedre arbeidsmiljø og økt innovasjonsevne. Dominans av det ene kjønnet kan dessuten skape likestillingsutfordringer som kjønnsforskjeller i arbeidstid, utviklings- og karrieremuligheter og lønn.

For at bedrifter skal kunne rekruttere dyktige ingeniører fra hele befolkningen – ikke kun den mannlige delen – er det viktig at også kvinner søker seg til ingeniørstudier. I følge Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon velger bare én av fem jenter ingeniørstudier. Dette til tross for at Norge mangler ingeniører.

På samme måte er det viktig at også menn søker seg til helsefaglige studier. Selv om flere menn velger  helsefaglige yrker nå enn for 20 år siden, er fortsatt ni av ti sykepleiere kvinner. Blant studentene som går ut av Universitetet i Oslo som ferdige psykologer i år, er bare 11 prosent menn.  

For at flere jenter skal få lyst til å velge ingeniørstudiet er det viktig at de får et innblikk i hva det vil si å jobbe som ingeniør eller teknolog. NTNU i Trondheim arrangerer derfor Jentedagen (ekstern lenke), for jenter som går siste året på videregående skole og som tar R2. Målet med denne er å rekruttere flere jenter til sivilingeniør- og realfagsstudier med lav jenteandel.   

Psykologisk institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo arrangerer Guttedagen (ekstern lenke), som er en egen infodag for gutter. PSI mener det er viktig at psykologene som utdannes speiler sammensetningen i befolkningen.   

Kilde: Samordna opptak, NITO og Samfunnsforskning.

Sist oppdatert: 08 jun 2022

Du kan kanskje også være interessert i:

Sist oppdatert: 05.06.2020

Flytte til studentby - hva er boalternativene?

Etter å ha kommet inn på ønsket utdanning gjenstår det å finne ut hvor man skal bo. For studenter er det flere alternativ, som alle har fordeler og ulemper. Les mer om de ulike mulighetene her!

Les mer
Sist oppdatert: 09.11.2022

4 grunner til å utvikle dine språkkunnskaper

Drømmer du om å lære deg et helt nytt språk eller forbedre dine nåværende språkkunnskaper? Det finnes et hav av muligheter innenfor språkstudier. Hvis du kjenner at du trenger et lite dytt i riktig retning, finner du 4 grunner til hvorfor du burde utvikle dine språkkunnskaper her.

Les mer
Sist oppdatert: 05.06.2023

De 10 mest populære studiene i 2023

Nysgjerrig på hvilke utdanninger flest søkere hadde som førstevalg i 2023? Her finner du listen over de ti mest populære utdanningene på universitet og høgskole og fagskole.

Les mer