Hvordan finner man frem til rett studievalg?

Studie- og karriereekspert Trude Kvammen Ekker deler sine beste råd for hvordan du kan finne frem i jungelen av studiemuligheter.

Foto: Pressefoto / Adrian Øhrn Johansen

Er du usikker på hva du skal studere? Studie- og karriereekspert Trude Kvammen Ekker deler sine beste råd for hvordan du kan finne frem i jungelen av studiemuligheter.

Trude Kvammen Ekker jobber som veileder og faglig leder i firmaet «Smart Karriere». Hun har lang erfaring i å hjelpe mennesker med å fatte riktige beslutninger for fremtiden.

Hvordan skal kommende studenter, som er usikre på hva de skal studere, finne frem i studiejungelen?

Det er riktig at det er en jungel der ute! Det er mange flere studiemuligheter nå enn før. For å få en oversikt over studietilbudene som finnes i Norge, vil jeg absolutt anbefale å se på samlesider på nett som legger frem yrkesbeskrivelser, yrkesintervju og hvem utdanningene vil passe for.

Bør man følge magefølelsen eller bør man legge mer vekt på jobbmuligheter, studiested, lønn osv. i studievalget?

Det er mange ting som spiller inn i valg av utdanning. Det aller viktigste er å vurdere hva du virkelig er motivert for, kombinert med hvordan arbeidsmarkedet ser ut for den aktuelle utdanningen. Lønnsnivået er viktig for mange, men én ting er sikkert: Lønnen kommer ikke om du ikke er motivert! Her er det en nøye sammenheng mellom motivasjon-prestasjon-belønning.

Hva bør man gjøre dersom man føler at man har valgt feil studie?

Igjen kommer vi tilbake til motivasjon; skurrer det såpass med tanke på interesse og engasjement at du dropper forelesninger, ikke orker å lese, føler at miljøet er feil for deg og generelt skulle ønske du var et annet sted, så hopp av i tide. Hvis disse problemene først kommer et stykke ut i andre semester, så vil det beste være å fullføre året. Så slipper du hull i CV-en, og du samler poeng. Og PS: Motivasjonsdipper opplever alle fra tid til annen, selv om man egentlig befinner seg på «riktig» studie. Slik er det i arbeidslivet også, og i livet generelt. Det må vi leve med.

Bør man bare hoppe i det, eller bruke tid på å være sikker på hva man går til? Og blir man noen gang helt sikker tror du?

Man skal ikke bare hoppe inn i noe som er såpass viktig, gjør nøye vurderinger først. Å velge feil studie oppleves ofte som et nederlag både personlig og økonomisk. Ingen kunnskap er bortkastet, men det kan koste mer enn det smaker å avbryte studier. Begrepet «HELT sikker» gjelder vel på de færreste områder i tilværelsen, og særlig nå som utviklingen i arbeidsmarkedet går så raskt med tanke på teknologi og endring. I denne situasjonen må man tørre å navigere innenfor en viss usikkerhet. Innenfor mitt fagområde snakker vi om at det viktigste vi kan gi ungdommen fremover, er endringskompetanse og det å ta valg under usikkerhet.

For de som er usikre på om de i det hele tatt vil studere – hva råder du dem?

Utdanning er en investering for fremtiden, men det er ikke slik at alle trenger en mastergrad for å få jobb. AS Norge har eksempelvis også et stort behov for fagskoleutdannede og yrkesfaglærte fremover.

Hvilke verktøy råder du personer til å ta i bruk for å finne informasjon om hva de ønsker å drive med? 

Lytt til foreldre, venner, lærere og trenere, men lytt aller mest til deg selv! Det er du som skal leve med valget i overskuelig fremtid. Jobb litt systematisk med å få oversikt over motivasjonsfaktorene dine: I hvilke situasjoner har du kjent størst interesse og engasjement, og hvilke egenskaper har du da brukt? Hvilke fag har du likt best og hvorfor? En karriereveileder jobber systematisk med disse tingene, og kan hjelpe den enkelte til å bli bevisst sine styrker og sine drivkrefter. I tillegg til oversikten over aktuelle studietilbud

Har du andre råd til personer som skal inn i utdanningsjungelen i nær fremtid?

Husk å glede deg! Et nytt kapittel begynner!

Publisert 05.01.2015 
Oppdatert 24.02.2017


Annonser