Viser 1-11 av 11 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-11 av 11 treff

Hva er anvendt psykologi? 

Kort sagt handler psykologi om hvordan hjernen kommuniserer med kroppen og omverden, og er et stort fagområde hvor du kan fordype deg i mange ulike temaer. I moderne psykologi ansees det som mer hensiktsmessig å tenke på psykologi som en gruppe fagområder, fremfor et stort og enhetlig fag. Felles for alle retninger er at de undersøker atferd og mentale prosesser hos mennesker. 

I anvendt psykologi undersøkes den praktiske bruken av psykologiske metoder for å løse konkrete problemer i samfunnet. 

Utdanning i anvendt psykologi

For å forstå mer om menneskers atferd, vil du gjennom studieløpet lære om grunnleggende kognitive, biologiske, sosiale og emosjonelle mekanismer. Disse vil bli satt i kontekst, hvor du videre vil undersøke hvordan slike psykologiske konsepter anvendes innen ulike samfunnsområder. For eksempel vil du lære deg hvorfor forskjellige mennesker tar ulike valg i stressende situasjoner. 

Det vanligste er å studere anvendt psykologi på bachelor- og masternivå, enten i klasserom eller på nett. Det er også mulig å studere områder innen anvendt psykologi på fagskole, eller å ta faget  som et årsstudium og søke over til bachelor. 

Hvilke områder finnes det innen anvendt psykologi?

Anvendt psykologi er i likhet med en ordinær psykologiutdanning, svært bred og kan omfatte flere ulike temaer og fordypninger. Ofte blir ulike varianter av anvendt psykologi behandlet som egne studieretninger eller fordypninger innen psykologi.

Vanlige områder innenfor anvendt psykologi er for eksempel: 

 • Arbeids- og organisasjonspsykologi
  Med fokus på psykologiske mekanismer bak arbeidsforhold og effektivitet i organisasjoner.
 • Helsepsykologi
  Med fokus på sammenhengen mellom psykologiske, kroppslige og miljømessige faktorer, samt hvordan disse påvirker vår helse. 
 • Idrettspsykologi
  Med fokus på sammenhengen mellom psykologiske mekanismer og sportslig ytelse. 
 • Kultur- og samfunnspsykologi
  Med fokus på hvordan psykologiske mekanismer påvirker og blir påvirket av kulturelle- og samfunnsmessige omgivelser.

 

Opptakskrav

For å komme inn på en utdanning i Anvendt Psykologi behøver du generell studiekompetanse. Hvilket karaktersnitt du trenger, avhenger av de ulike skolenes poenggrenser. Det kan også være en fordel å ha gode engelskkunnskaper.

Du kan ved noen utdanningsinstitusjoner også komme inn på studiet gjennom 23/5 regelen. Du får generell studiekompetanse gjennom denne regelen ved at du fyller 23 år eller mer når du søker om opptak, i tillegg til at du har fullført og bestått de seks studiekompetansefagene og dokumenterer 5 år med arbeidspraksis/utdanning.

Karrieremuligheter

Med en utdanning innen anvendt psykologi blir du utrustet med kunnskap som aldri helt vil erstattes av teknologi. Kompetanse og forståelse for menneskelige tanke- og atferdsmønstre vil komme til nytte i de fleste yrker og fagområder, både i offentlig og privat sektor. 

Hvilke konkrete yrker og arbeidsområder du vil kunne arbeide innen, bestemmes ofte av hvilket fagområde du har spesialisert deg i. Med en fordypning i organisasjonspsykologi vil du for eksempel kunne arbeide med HR, administrasjon, rekruttering eller personal. Fordyper du deg på den andre siden i idrettspsykologi, vil du for eksempel kunne arbeide med motivasjon, veiledning eller rådgivning i idrettsorganisasjoner. Mulighetene er mange!

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!