Vis studentum.no som: Mobil

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Nettstudier, Porsgrunn
Deltid
Støttet av lånekassen

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Studiet gir deg økt kunnskap om barn og ungdoms behov og forbedret beredskap i arbeid med barn og ungdom. Det skal bidra til lokal tjenesteutvikling og har en helsefremmende og forebyggende forankring.

Dette er psykososialt arbeid med barn og unge

Formålet med studiet er å:

 • Utvikle kunnskap og kompetanse i tråd med barn og ungdoms behov.
  Studiet skal gi økt kunnskap og forbedret beredskap i skoler, barnehager, helse- og sosialtjenester, barnevernet, politietat og kultur- og fritidstilbud, og videreutvikle deltakernes ferdigheter til kontinuerlig kunnskaps- og tjenesteutvikling i et brukerperspektiv.
 • Bedre samarbeid og koordinering av tjenestene - gi studentene samarbeidskompetanse.
  Studiet skal bidra til lokal tjenesteutvikling i samarbeid med frivillige organisasjoner og andre offentlige tjenestetilbud. Målet blir å skape møteplasser som trekker veksler på, etablerer og viderefører samarbeidende tjenestenettverk til beste for barn og ungdom, og dermed bidrar til videreutviklingen av tilgjengelige, fleksible og helhetlige tjenester.
 • Fokusere på mestring i og av dagliglivet.
  Studiet har en helsefremmende og forebyggende forankring, og skal videreutvikle deltakernes evner til å styrke barn og ungdoms egne ressurser og evner til å mestre livets utfordringer. Den skal gi kunnskap om nærmiljøets støttende funksjoner i forhold til barn og ungdoms psykiske helse, og å utvikle ferdigheter til å styrke barn og unges familie og nettverk.


Hva slags jobb får du?

Studiet er en tverrfaglig videreutdanning for ansatte i helse- og sosialtjenester, pedagogisk-psykologiske tjenester, skoler og barnehager, barnevern, NAV, kriminalomsorgen, politietaten og kultur- og fritidssektoren som arbeider eller ønsker å arbeide med barn og unge i aldersgruppen 0-23 år.


Dette lærer du hos oss

 • Kompetanse- og tjenesteutvikling med fokus på kunnskap, ferdigheter og holdninger i praksis
 • Psykisk helse hos barn og ungdom
 • Organisering og samordning av tjenestetilbudene til barn og ungdom
 • Psykososialt arbeid - ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer

Følgende forhold skal spesielt vektlegges: Praksisnær utdanning, samarbeid med flere tjenester i kommunen og brukermedvirkning.

Studiet er lagt opp med forelesninger, seminarer, handling-/refleksjonsgrupper, prosjektarbeid, opplevelsesorientert læring med bruk av kreative metoder, ferdighetstrening og mappevurdering.

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!