Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Videre- og etterutdanning

Prosjektledelse (masteremne)

Varighet
1 semester
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 semester
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Prosjektledelse (masteremne)

Dette lærer du

Det gis først en introduksjon til utviklingen av prosjekt og prosjektledelse som et eget fag- og forskningsområde, herunder hvordan faget har utviklet seg fra å være orientert mot idealmodeller til å se prosjekter i bredere organisasjonsteoretiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver. Emnet legger videre vekt på forståelsen av prosjekt som temporær organisasjon, og behandler ulike tema som har vært sentrale innenfor denne forskningstradisjonen. Emnet kommer bl.a. inn på følgende temaer: prosjektifisering av ulike typer virksomheter; begrensninger med standardiserte prosjektmodeller og -teknikker; konflikt og samarbeid i prosjekter; interessenthåndtering; samspill mellom prosjekt, basisorganisasjon og bredere institusjonelle omgivelser; inter-organisatorisk samarbeid i prosjekter; særlig komplekse prosjekter; prosjekt som arbeidsform i og mellom privat og offentlig sektor.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights