Videre- og etterutdanning

Operasjonssykepleie

Varighet
3 semester
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 semester
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Operasjonssykepleie

Studiet bygger på rammeplan for videreutdanning i operasjonssykepleie fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet og fører fram til en spesialistutdanning innen operasjonssykepleie.

Videreutdanning i operasjonssykepleie er et 90 poengs studium. Studiet gjennomføres som et heltidsstudium over tre semestre og ivaretar og bygger på Rammeplan for videreutdanning i operasjonssykepleie fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 2005.

Studiets innhold er organisert i ni obligatoriske emner, som til sammen utgjør 90 studiepoeng (stp.). Studiet er inndelt i fire hoveddeler som bygger på teoretiske og kliniske studier. Fullført videreutdanning gir studenten handlingskompetanse innen operasjonssykepleie.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights