Master

Operasjonssykepleie master

Varighet
2 år / 4 semestre
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
2 år / 4 semestre
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Operasjonssykepleie master

Mastergradsutdanningen i operasjonssykepleie har som mål å utdanne reflekterte og velkvalifiserte operasjonssykepleiere som har handlingskompetanse til å ivareta pasientens og pårørendes behov ved planlagt eller akutt kirurgisk inngrep.  

Operasjonssykepleie gjennomføres i en kompleks, uforutsigbar og raskt skiftende hverdag i et høyteknologisk miljø. Arbeidet innebærer å forebygge pasientskader, ivareta hygiene og aseptiske prosedyrer i en steril og koordinerende funksjon. Videre skal du kunne samhandle og kommunisere i tverrprofesjonelle team, og utøve personsentrert operasjonssykepleie til mennesker i alle aldre i et individ-, gruppe- og samfunnsperspektiv.  

Operasjonssykepleie er en spesialisering under master i spesialsykepleie sammen med anestesi- og intensivsykepleie.

Utdanningen skal gi teoretisk, praktisk og forskningsbasert kunnskap innen spesialsykepleie ut fra samfunnets og helselovgivningens krav til yrkesutøvelse.  Som spesialsykepleier kvalifiserer du til å utøve kunnskapsbasert praksis for å ivareta pasientsikkerheten gjennom kritisk analyse og faglig refleksjon i møte med eget fag for å kunne anvende relevant forskning i direkte pasientkontakt, undervisning, forskning og fagutvikling. 

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Stavanger
Universitetet i Stavanger
Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere....

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Stavanger

Highlights