Operasjonssykepleie master

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Master
Stavanger
2 år / 4 semestre
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Operasjonssykepleie master

Studiet kombinerer teoretisk undervisning med praksis under hele studiet for å utvikle selvstendige operasjonssykepleiere. Det vektlegges kunnskap og ferdigheter som skal bidra til videreutvikling av eget fagområde og tverrfaglig samarbeid i team.

Teoriske studier består av forelesning på campus, digital undervisning, arbeid med studiespørsmål, studentaktiv undervisning med gruppearbeid og framlegg. Det vektlegges stor grad av selvstudie og aktiv deltagelse. I tillegg anvendes praksisnær undervisning med ferdighetstrening og simulering.

Master i spesialsykepleie

Foto: Elisabeth Tønnessen

Operasjonssykepleie er en spesialisering under master i spesialsykepleie sammen med anestesi- og intensivsykepleie. Utdanningen er basert på samfunnets og helsevesenets behov for spesialutdannet personell og skal samsvare med Kunnskapsdepartementets Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene og øvrige nasjonale og internasjonale standarder.

Utøvelsen av spesialsykepleie skal være i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelse, fagets kunnskaper og verdier. Spesialsykepleieren jobber ut fra prinsippene om kunnskapsbasert praksis. Studentene kvalifiseres til kritisk analyse og faglig refleksjon i møte med eget fag for å kunne anvende relevant forskning i direkte pasientkontakt, undervisning, forskning og fagutvikling.

Les mer:

  • Framtidens yrker: Helseteknolog
  • Jukseblod og ekte svette - simulering for studenter i spesialsykepleie

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00
Fax 51 83 10 50

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!